Een keurige uitgeverij?

Paul Cliteur, Sid Lukkassen en Tom Zwitser in een uitzending van Blauwe Tijger (foto: youtube)
Vorige week waarschuwde de NCTV voor de radicalisering van extreemrechts en viruswaanzinnigen. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de rol van de ‘ultraconservatieve’ uitgeverij de Blauwe Tijger. Wat is de Blauwe Tijger voor club?
23 oktober 2020

De NCTV lijkt zich langzaam een klein beetje bewust te worden van de dreiging die van de extreemrechtse beweging uit gaat. In de nieuwe dreigingsanalyse wordt gewaarschuwd voor de radicalere elementen in de beweging van coronacomplotdenkers. Daarbij werd in het bijzonder de de ‘ultraconservatieve’ uitgeverij de Blauwe Tijger genoemd, een van de kanalen dat stelselmatig desinformatie over het coronavirus verspreidt. Ook wees de NCTV erop dat de Blauwe Tijger geld inzamelde voor de fascistoïde Farmers Defense Force.

De Blauwe Tijger is een uitgever die inmiddels losjes gelieerd is aan Forum voor Democratie, het geeft een tijdschrift uit en maakt het laatste jaar ook youtube-filmpjes die veel worden bekeken door complotdenkers en uiterst rechts. De uitgeverij kreeg een groter publiek met de opkomst van FvD. Het afgelopen jaar wist de groep mee te liften op de boerenprotesten en vervolgens op de golf van extreemrechts complotdenken die gepaard ging met de coronacrisis.

De waarschuwing van de NCTV leidde uiteraard tot afkeuring vanuit de hoek van de viruswaanzinnigen. Willem Engel, die vaker bij de Blauwe Tijger te gast was, beweerde dat de ‘keurige uitgeverij’ en ‘nieuwszender’ ten onrechte in een kwaad daglicht werd gesteld. Maar ook het Reformatorisch Dagblad, dat de uitgeverij al langer een warm hart toedraagt, gaf Tom Zwitser, het baasje van de uitgeverij, onmiddellijk alle ruimte om te jammeren dat hij zo werd geïntimideerd. Wie de Blauwe Tijger een klein beetje kent, weet echter dat het nogal eufemistisch is om te spreken van een conservatieve club.

Patriarchale idealen

Uitgeverij de Blauwe Tijger werd opgericht door de Tom Zwitser uit Groningen. Zwitser loopt al zeker een jaar of tien mee in het extreemrechtse milieu. In 2009 bekeerde hij zich tot het katholicisme. Dat sloot aan bij zijn politieke ideeën: naar eigen zeggen wil hij dat de kerk een rol gaat vervullen als ‘beschavingsmachine’: de samenleving moet naar de katholieke ideologie hervormd worden, met het gezin als ‘basis van de staat.’ In andere woorden: autoritaire patriarchale verhoudingen moeten binnenshuis en in de rest van de samenleving worden hersteld. Daarin is uitdrukkelijk geen ruimte voor andersdenkenden: ‘nieuwkomers’ – en bij implicatie anderen die geen trek hebben in Zwitsers middeleeuwse ideaal – moeten zich maar aanpassen.

Kort na zijn bekering werd Zwitser in 2010 eindredacteur van het tijdschrift Catholica onder de nieuwe hoofdredacteur Erik van Goor. In de twee jaar voor het blad ter ziele ging, veranderden Van Goor en Zwitser het in een extreemrechtse publicatie. Andere katholieken beklaagden zich over het rechtsextremisme en het contact dat de redacteurs onderhielden met types van Voorpost en het Duitse neofascistische tijdschrift Junge Freiheit. Ook viel op dat Van Goor instemmend verwees naar het (nog wat radicalere) Duitse neofascistische tijdschrift Sezession van Götz Kubitschek en de Italiaanse fascistische beweging Casa Pound. ‘Beide initiatieven zijn bewonderenswaardig. Beide blinken uit in kracht tot provocatie, actievoeren, organisatie, en tot denken. Een diepe bewondering is hier op zijn plaats’, schrijft Van Goor.

In 2011 blijkt dat het harde rechtsextremisme van Van Goor en Zwitser niet alleen in negatieve zin is opgevallen bij sommige geloofsgenoten, maar ook in positieve zin bij naziterrorist Anders Breivik. Die plaatste de twee op zijn maillijst en zond hen zijn manifest toe. Toen dit naar buiten kwam tweette Zwitser dat hij ‘uiteraard’ niets te maken had of wilde hebben met de ‘gevaarlijke liberaal/neocon’ Breivik. Maar uiteraard wist Zwitser best dat Breivik helemaal geen liberaal was, maar een nazi en dat het die gedeelde politieke opvattingen waren die Breivik ertoe bewoog zijn manifest op te sturen.

FvD

Nadat Catholica stopte, begon Zwitser in 2013 zijn eigen uitgeverijtje, waar hij extreemrechtse boeken uit gaf, zoals die van Robert Lemm. Later begon Zwitser de website Novini, dat de meest schaamteloze pro-Russische propaganda combineerde met extreemrechtse schrijfsels van figuren als Sid Lukkassen. De verwijzingen naar extreemrechtse tijdschriften als Junge Freiheit en Sezession bleven een constante en ook complottheorieën over Soros en het ‘cultuurmarxisme’ waren er regelmatig te vinden. Novini hield enkele jaren geleden op te bestaan en het archief werd ondergebracht op de site van de Blauwe Tijger.

Ondertussen was Zwitser betrokken bij de diverse extreemrechtse groepen die het Oekraïnereferendum organiseerden en was hij vaak aanwezig bij de bijeenkomsten van FvD, al ruim voordat het een partij werd. Toen FvD als partij werd opgericht was Zwitser vanaf het begin betrokken. Sinds de oprichting van de partij gedraagt hij zich als een onofficieel FvD-kanaal, dat zowel FvD zelf als de bredere neofascistische beweging bedient.

Hoe Zwitser zijn rol ziet, wordt duidelijk uit een Facebook-post die hij na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 postte. Daarin vierde hij de verkiezingswinst van FvD, maar riep hij vooral ook op om te investeren in het verder institutionaliseren van de extreemrechtse media. Robert Jensen en Tom Staal waren een verademing op TV, vond hij, maar er moest een echte beweging worden uitgebouwd die extreemrechtse media, programma’s en politieke partijen samenbindt.

Dat maakt duidelijk hoe zeer een Zwitser, net als Baudet en zijn internationale voorbeelden, een ‘nieuw rechtse’ neofascistische strategie volgt. Baudet zegt Zwitser als een vriend te beschouwen en riep tijdens een publieke bijeenkomst op om Zwitsers kwartaalblad Epoque te steunen als onderdeel van de nieuw rechtse ‘zuil’.

Fries-Germaanse verzetsviking

In dat kader gaf de Blauwe Tijger vorig jaar haar Youtube-kanaal een nieuwe impuls. Oude bekenden als Van Goor maakten hun rentree, maar vooral valt Zwitsers goede vriend Rypke Zeilmaker vanaf het begin op als vaste gast. Zeilmaker was een vaste auteur voor onder meer Elsevier en was af en toe te gast bij het extreemrechtse Youtube-kanaal Café Weltschmertz. Samen met Hajo Smit en Marcel Crok is hij oprichter van de website climategate, dat zich toelegt op het verspreiden van desinformatie over klimaatverandering om zo het verdienmodel van het fossiele grootkapitaal te beschermen.

Aanvankelijk ging Zeilmaker ook bij Blauwe Tijger voornamelijk tekeer tegen klimaatactivisten: dat zouden zowel ideologisch gedreven neonazi’s (‘Klimazi’s’) zijn als betaalde acteurs (‘astroturf’). Dat hij het meent blijkt wel uit een blog waarin hij foto’s van zichzelf plaatst, terwijl hij in zijn woonkamer met een bijl zwaait. ‘Dood aan de duurzamen, laten we de mileubeweging [sic] in Nederland met wortel en tak uitroeien’, zo luidt een van de bijschriften van de zelfverklaarde viking.

De intellectuele neonazi Zeilmaker staat te larpen in zijn woonkamer (foto: screenshot van verwijderde blogpost).

Maar behalve een nogal schaamteloze propagandist met vrij vergaande geweldsfantasieën is Zeilmaker een neonazi en wel zo een die maar weinig moeite doet om het te verbloemen. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat hij Adolf Hitler liefkozend ‘Dolfie’ noemt, maar duidelijker nog uit het feit dat hij weinig op heeft met eufemistische neofascistische termen als ‘cultuurmarxisme’. Zeilmaker geeft de voorkeur aan de klassiekere naziretoriek. In een artikel waarin hij etnische zuiveringen en eugenetica bepleit om de menselijke (‘raciale’) diversiteit te ‘beschermen’, spreekt Zeilmaker zich bijvoorbeeld uit tegen wat hij de ‘Joods-Bolsjewistische Multi-culticultus’ noemt. Ook beweert Zeilmaker dat de Joden de media beheersen, ontkent hij dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Holocaust en beweert hij dat de pogroms in tsaristisch Rusland geen misdaad, maar een kwestie van ‘wraak’ waren.

Nadat Zwitser en Zeilmaker samen naar de Viruswaanzindemonstratie in Berlijn waren geweest (zie foto), gaf hij zijn weergave van de leugenachtige neonazistische opvattingen van de Reichsbürger die op die daar in groten getale aanwezig waren en later het Rijksdaggebouw probeerden te bestormen. Duitsland zou, zo meent Zeilmaker, in 1945 zijn gekoloniseerd en sindsdien onderdrukt door de ‘Amerikanen en hun Joodse meesters.’

Verder wijdt Zeilmaker Blut und Bodenartikeltjes over de redding van het Friese volk, fantasietjes over de verkrachting van vrouwelijke journalisten en ook belangwekkende reisverslagen: zo bezocht hij onder meer het landgoed van Hermann Göring en het graf van Dietrich Eckhart, de oprichter van de DAP (de latere NSDAP). ‘Bedenk dat het ook gewone stervelingen waren als U en mij. Als je moet kiezen tussen “leven als Hermann Goering” en “leven als Burgerservicenummer onder een Klimaatwet als onderpand voor meneer Rothschild”: wat zou je dan kiezen?’

Om deze frisse ideeën van de bijlzwaaiende verzetsviking wat extra onder de aandacht te brengen, stuurt de Blauwe Tijger een kaartje mee aan abonnees van hun tijdschrift. Net als bijvoorbeeld propagandamateriaal van de katholieke extreemrechtse beweging Civitas Christiana, die zich onder meer toelegt op het intimideren van bezoekers van abortusklinieken.

Zwitser en Zeilmaker op de Querdenken-demo in Berlijn, 29 augustus 2020 (Foto © Igor Netz).

Nieuwe kansen

Ook de banden met buitenlandse fascisten bleven. Zo was Epoque in de zomer van 2019 te gast op het Sommerfest van Junge Freiheit. De banden met de Duitse fascisten lopen vermoedelijk via David Engels die onder meer bij Blauwe Tijger publiceert. Engels is een classicus die vooral beweert dat het Romeinse Rijk aan rassenvermenging ten onder ging en dat hetzelfde nu met Europa gebeurt. Zijn boeken worden warm aanbevolen door verschillende neonazigroepen en door Martin Sellner, de leider van de Oostenrijkse Identitaire beweging, die in opspraak raakte vanwege zijn banden met Branton Tarrant, de naziterrorist die een moordaanslag pleegde op een moskee in Nieuw-Zeeland. Engels was eerder te gast in de Blauwe Tijgerstudio, vroeg Zwitser om bij te dragen aan zijn nieuwe tijdschrift over Spengler en is vaste auteur voor Junge Freiheit.

Maar vooral is Blauwe Tijger zich gaan richten op nieuwe bewegingen in Nederland. Eerst ging dat om de boeren en met name de Farmers Defense Force. Niet ten onrechte zagen ze de fascistoïde boerenclub als een bondgenoot en de boerenbeweging als een kans om een groter bereik te vinden voor hun nazipropaganda. Met hun ‘boerenjournaal’ wisten ze hun bereik op Youtube te vergroten.

Vervolgens sprong het clubje snel op de bandwagon van Willem Engel. Zwitser zou zelfs spreker zijn op de eerste viruswaanzindemonstratie in Den Haag. Op hun Youtube-kanaal werden allerlei kwakzalvers en complotdenkers uit de wappietrein uitgenodigd. Zelfs de Duitse extreemrechtse vlogger ‘Billy Six’ die zichzelf belachelijk maakte door te ‘onthullen’ dat het ‘s avonds rustig was op de afdeling traumachirurgie van een Duits ziekenhuis, waarmee hij beweerde het ‘bewijs’ te leveren dat het coronavirus een hoax is. Zwitser en Zeilmaker zelf breidden hun vocabulaire uit met sleuteltermen uit het QAnon-lingo: het gelul over een wereldregering sloot immers naadloos aan op hun opvattingen over Joodse wereldoverheersing.

De Blauwe Tijger speelt wat dat betreft niet alleen een belangrijke en gevaarlijke rol in de  desinformatiecampagnes rondom stikstof en het coronavirus. Het is een belangrijke schakel in de bredere neofascistische beweging die een brugfunctie vervult tussen verschillende groepen en probeert om complotdenkers en radicale boeren te radicaliseren en verder extreemrechts in te trekken.

Dat er voor zo’n groep wordt gewaarschuwd is rijkelijk laat maar zeker niet onterecht. Maar het is belangrijk dat er een veel grotere maatschappelijke bewustwording komt over het karakter van dit soort groepen en dat links zich inspant om dit soort groepen te ontmaskeren en te isoleren. Dat dit soort nazituig erin slaagt om zo’n groot bereik te verwerven en vrij brede steun weet te vergaren zouden we als een groot probleem moeten herkennen.