Een gerechtelijke coup in Thailand

Eind vorig jaar werd de Thaise hoofdstad Bangkok opgeschud door onrust toen demonstranten tegen de regering van premier Yingluck Shinawatra op de vuist gingen met de politie. Giles Ji Ungpakorn geeft commentaar op de recente afzetting van Yingluck Shinawatra en het vooruitzicht voor democratie in Thailand.
23 mei 2014

De demonstraties werden geleid door Suthep Taugsuban, een hooggeplaatst lid van Thailands Democratische Partij (de partij van het leger), en duurden tot in februari – zelfs nadat de premier het parlement ontbond en verkiezingen uitriep voor begin februari, in een poging om de crisis te temperen.

Onder het gebruik van populistische retoriek en aanklachten van corruptie die anti-democratisch beleid moest maskeren, richtten de protesten zich tegen Yingluk en de Puea Thai Partij – die verbonden is met de Thaise prodemocratische roodhemd-beweging. De Democratische Partij, die meer dan 20 jaar geen verkiezing heeft gewonnen, boycotte de verkiezingen, en demonstranten gebruikten geweld om voor honderdduizenden stemmers de toegang tot de stembussen te blokkeren.

Op 7 mei bepaalde het Thaise Constitutionele Hof dat Shinawatra van haar post verwijderd zou moeten worden omdat zij als premier haar macht had misbruikt toen ze in 2011 een ambtenarenbaan gaf aan een familielid. Ze is nu vervangen door een plaatsvervangende premier, een van haar vroegere vertegenwoordigers. Nu staat voor 20 juli een landelijke verkiezing op de agenda en het lijkt waarschijnlijk dat het conflict tussen de aanhangers van de Democratische Partij en die van Puea Thai opnieuw zal oplaaien.

Giles Ji Ungpakorn is een Thaise dissident die in ballingschap leeft. Geconfronteerd met de zogenaamde aanklacht van ‘majesteitsschennis’ – in essentie, het niet loyaal zijn aan het Thaise staatshoofd – ontvluchtte hij het land in 2009. Hier geeft hij commentaar op de afzetting van Yingluck Shinawatra en het vooruitzicht voor democratie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Het ongekozen, antidemocratische en onrechtmatige Constitutionele Hof heeft een staatsgreep gepleegd, waarbij het premier Yingluck Shinawatra heeft afgezet over een louter technisch detail. Ze beweren dat de gekozen premier niet het recht had om een ambtenaar te plaatsen.

Maar vergis je niet, dit is een gigantisch conflict tussen degene die geloven in het democratisch proces en moderniteit, en zij die geloven in het terugdraaien van de klok naar de duisteren tijden waarin de meerderheid van de bevolking werd genegeerd en beledigd.

Dit is niet alleen een strijd binnen de elite. Dit gaat niet over wie de troon opvolgt, en het gaat niet hoofdzakelijk om de Shinawatra familie. Zij die zulke beweringen doen, wijzen de politieke bewustwording af, en de politieke deelname, van miljoenen roodhemden en hun aanhang.

Het is alleen maar een technisch detail omdat ze is beschuldigd van het ‘machtsmisbruik’ om het benoemen van een aangetrouwd familielid op een vacante positie. Terwijl Yingluck wordt beschuldigd van dit belachelijke ‘onrecht’ blijven de militaire coupplegers onbestraft, en de politici van de Democratische Partij die talloze prodemocratische demonstranten hebben vermoord.

De handelwijze van dit hof zouden lachwekkend zijn als ze niet zo ernstig waren. Het hof heeft zich al eerder uitgesproken tegen het recht van een gekozen parlement om de militaire grondwet aan te passen zodat alle senatoren gekozen zouden worden. Het besliste ook dat de regering niet een hoognodig hogesnelheidstreinspoor mocht aanleggen. In die zaak stelden de conservatieve oude mannen dat ‘het beter zou zijn om wegen te bouwen’. Blijkbaar hebben ze de illusie dat zij experts zijn in alle zaken en het recht hebben om het land te regeren, in plaats van de regering zelf.

Deze coup is in feite een ondersteuning van de antidemocratische bendes, geleid door Suthep Thaugsuban, die chaos en geweld naar de straten van Bangkok hebben gebracht. Deze bendes zijn ook onbestraft gebleven. Dit is slechts de laatste in een lange rij van militaire of gerechtelijke coups sinds september 2006, waarmee is geprobeerd om de democratische ruimte te verkleinen en de meerderheid van de bevolking hun rechten te ontnemen. Elke keer dat ze een gekozen regering hebben omvergeworpen, tonen de daaropvolgende verkiezingen dat de bevolking zo’n regering blijft steunen.

De waarnemende regering die voorlopig overleeft bestaat uit ministers die niet tegelijk met Yingluck waren weggestuurd. Maar ze zal zwakker zijn, en andere delen van de antidemocratische orde zullen proberen om ook hen te verwijderen. Hun doel is om de regels te veranderen voor een nieuwe verkiezing om zo de democratische ruimte verder te vernietigen.

Het Constitutionele Hof is onderdeel van de conservatieve elitaire alliantie. Deze alliantie bestaat uit het leger, het topbestuur, de gerechtshoven, de anti-Democratische Partij, de middenklassen en de non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Dit zijn de schuldigen die de vernietiging van democratie hebben gepropageerd.

Sinds eind vorig jaar hebben gewelddadige rechtse antidemocratische bendes openlijk geweld gebruikt, inclusief het gebruik van vuurwapens, om de verkiezingen van februari te laten mislukken. Tegelijkertijd hebben middenklasse-academici en NGO-leiders zich bij een walgelijk koor van hypocriete oproepen voor een benoemde premier en maatregelen om het democratische stemrecht te beperken in de naam van ‘de vrede’.

We kunnen er niet op vertrouwen dat Yinglucks Pua Thai Partij een gevecht voor democratie leidt tegen deze voortdurende bedreigingen. Elke verdediging van democratie moet komen van de roodhemden. Maar wat nodig is, is een nieuw leiding die onafhankelijk is van Puea Thai en nauwer verwant is aan de georganiseerde arbeidersklasse.

Dit is een vertaling van Red Thai Socialist.