Een bliksemafleider voor de crisis

De PVV wil op initiatief van Kamerlid Fritsma van het ministerie van Volksgezondheid horen hoeveel het huisartsenbezoek van allochtonen kost. De partij refereert daarbij aan ‘het relatief zware beroep dat deze groep doet op zorg en welzijn, bijvoorbeeld met het oog op geboorten uit neef/nichthuwelijken.’
30 juli 2009

Dit nieuwe voorstel is een voortzetting van de logica waarmee de partij haar hetze tegen moslims voert: een hele bevolkingsgroep als tweederangsburgers in de hoek zetten en vernederen. De timing is niet toevallig. Een paar dagen voor Fritsma’s voorstel berichtte het CBS dat de werkloosheid snel aan het oplopen is. De PVV wil met deze ‘nieuwe politiek’ allochtonen gebruiken als bliksemafleider voor de economische crisis.

Wilders zei vorig jaar al de kosten van de multiculturele samenleving ‘een dure grap’ te vinden. Hij beweerde dat de immigratie van niet-westerse allochtonen 100 miljard gekost heeft: een cijfer dat door geen enkel onderzoek gestaafd wordt : en vroeg zich af wat er allemaal met dat geld kan gebeuren: alle ouderen in verpleeghuizen een eigen kamer of iedereen met werken laten stoppen als ze vijftig zijn. ‘Of we hadden iedereen een zeilboot cadeau kunnen doen.’

Deze zieke grap werd destijds door veel Kamerleden met gelach ontvangen, terwijl de logica erachter ronduit gevaarlijk is. Allochtonen hebben part noch deel gehad aan de bezuinigingen in de zorg of de dreigende verhoging van de pensioenleeftijd. De verantwoordelijken zijn de politici, onder wie Wilders zelf : eerst als Kamerlid voor de VVD, later voor de PVV : die met hun vrijemarktfundamentalisme keer op keer winstbelangen boven mensen hebben geplaatst.

Met hun neoliberale politiek hebben ze publieke voorzieningen uitgekleed, zodat meer winst viel te behalen voor de rijke toplaag. Allochtonen, die veelal slecht betaald werk verrichten onder slechte omstandigheden en er bij ontslagen als eerste uitvliegen, hebben zelf onder die politiek zwaar geleden. Het is een schande dat zij zondebok worden gemaakt voor de rampspoed waar kapitalistische graaiers ons hebben ingestort.

De PVV grijpt elke gelegenheid aan om mensen tegen elkaar op te zetten. Daarbij wordt het steeds duidelijker dat ‘moslim’ een codewoord is voor elke allochtoon en ‘islamkritiek’ een dekmantel voor racisme. Het negeren en ontkennen van Wilders’ haatcampagne heeft ertoe geleid dat het onderhuidse racisme steeds vaker openlijk tot uiting komt. Zo is het aantal gevallen van discriminatie tegen moslims hard gestegen. Afgelopen jaar was volgens het Meldpunt Discriminatie Internet meer dan de helft van de discriminerende uitlatingen op internet gericht tegen moslims, Marokkanen en Turken.

Maar de haatzaaierij blijft niet bij woorden. Racistische vernielingen, bekladdingen en fysiek geweld komen veel voor en het aantal gevallen lijkt gestaag toe te nemen. Eind juni werden in Veendam het gebouw van een Turkse vereniging en een moskee beklad met hakenkruizen en leuzen als ‘Oprotten uit NL’, ‘White Power’ en ‘Geert Wilders’. De burgemeester bagatelliseerde de racistische bekladdingen door ze ‘onhandige domheid’ te noemen.

Het is deze acceptatie die ervoor zorgt dat racisme zich verder in de samenleving kan uitbreiden. In dezelfde week dat de PVV haar aanval inzette op ‘allochtone kostenposten’ bleek een aantal AH to go winkels ‘geen Marokkanen’ te willen aannemen. Met het oog op de toename van de economische malaise heeft links een grote inhaalslag te maken in de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat.

Lees verder in de Socialist van augustus:
Noem racisme bij de naam