Duizenden scholieren bij staking op het Museumplein

21 december was een dag van protest op het Museumplein in Amsterdam. Massaal kwamen scholieren vanuit het hele land bijeen om hun stem te laten horen tegen de 1040-urennorm. Ook in 2007 demonstreerden scholieren tegen het ‘ophokbeleid’. Inmiddels hebben de vakbonden in het onderwijs stakingen aangekondigd op 9 en 26 januari.
22 december 2011

Door Florian Albronda

Woedend zijn de scholieren op minister Bijsterveldt, die de 1040-urennorm wil doorvoeren. Als het aan de minister ligt moet de onderbouw van het middelbaar onderwijs straks verplicht 1040 uur aan begeleid onderwijs krijgen. Omdat ze tegelijk fors bezuinigt, leidt het volgens de scholieren tot het ‘ophokken’ van klassen met een leraar of conciërge die hun vragen niet kan beantwoorden.

Duizenden scholieren verzamelen zich op het Museumplein om een statement te maken tegen deze norm. Het plein loopt langzaam vol en heeft vanaf het begin een feestelijke sfeer. Het podium wordt bezet door een presentator en een DJ die de scholieren proberen op te peppen met muziek.

Ondanks de nadruk op vermaak, weten de scholieren waarvoor ze hier staan. ‘Wij zijn geen kippen, dus hok ons niet op’ en ‘Kwaliteit boven kwantiteit’, zeggen spandoeken die de scholieren met zich meedragen. ‘Ik vind de ophokuren gewoon totaal nutteloos’, meldt Irem Zoodsma. ‘Ik heb gewoon zin in goede lessen in plaats van vijf nutteloze tussenuren. Dus geen ophokuren meer, maar betere lesuren. Gewoon met betere kwaliteit.’

Lienne Boomsma (17 jaar) voegt daar nog aan toe: ‘Ik vind de ophokuren gewoon dom, want als je in een lokaal zit met een leraar of een conciërge die geen vragen kan beantwoorden dan gaat de kwaliteit van het onderwijs alleen maar achteruit.’

Er zijn ook sprekers aanwezig uit de Tweede Kamer. Jasper van Dijk van de SP noemt minister Bijsterveldt ‘draaikonterig’ en vindt dat ze zich heeft laten ompraten door de PVV. De scholieren joelen PVV-woordvoerder Harm Beertema uit en bekogelen hem met pennen nadat hij de 1040-urennorm probeert goed te praten.

Hoewel de politie schat dat er duizend scholieren op het Museumplein zijn, ligt het werkelijke aantal op een paar duizend. Volgens het LAKS staken landelijk in totaal tienduizend scholieren. Naarmate de manifestatie vordert gooien groepjes scholieren steeds meer vuurwerk, en dagen daarmee de autoriteiten uit. Hierdoor wordt de actie een uur vroeger beëindigd en worden er een aantal jongeren opgepakt. Later probeert de politie met een waterkanon en paarden de scholieren uit elkaar te drijven.

Ondertussen maken ook leraren in het voortgezet onderwijs zich op voor stakingen in het nieuwe jaar, uit protest tegen de Wetswijziging Onderwijstijd die minister Van Bijsterveldt naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Leraren In Actie (LIA) roept op tot het neerleggen van het werk op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari. De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept haar leden op om op 26 januari te staken, met een landelijke actiemanifestatie in de Utrechtse Jaarbeurs. ‘De minister maakt er een potje van: ze gooit uit opportunisme veertig lesuren op de norm van duizend lesuren en bemoeit zich met onze vakantiedagen, terwijl ze daar niet over gaat,’ zegt AOb-vicevoorzitter Ton Rolvink. ‘Dat accepteren we niet.’

Rolvink vindt het logisch dat iedereen in het voortgezet onderwijs boos is over de gang van zaken. Hij zei voorafgaand aan de scholierenstaking: ‘De scholieren van het LAKS voeren nog voor de kerstvakantie actie, de collega’s die zijn aangesloten bij LIA krijgen van twintig Haagse scholen doorbetaald tijdens hun actie meteen daarna. Wij kiezen voor een landelijke staking op de 26e omdat kort daarna de senatoren een brief sturen aan de regering met vragen over de wet. Als er binnen zes weken drie verschillende acties worden gevoerd, dan is wel duidelijk dat het ernst is.’

Voor het opvoeren van de druk op het kabinet moeten leraren, scholieren en studenten nu de handen ineen gaan slaan.

Dit artikel is geupdate op 23 december in verband met de data van de stakingen in januari.