Duitsland: de strijd tegen de fascistische AfD

80.000 mensen protesteerden tegen de AfD in Hamburg, 19 januari 2024 (foto: Rasande Tyskar op Flickr)
De afgelopen weken vond in Duitsland een golf van antifascistische protesten plaats met in totaal meer dan een miljoen deelnemers. Dit was een directe reactie op recente plannen van de fascistische AfD om miljoenen ‘buitenlanders’ te deporteren.
5 februari 2024

Op 25 november 2023 belegden leden van de extreemrechtse AfD (Alternative für Deutschland) een geheime bijeenkomst waar de medeoprichter van de fascistische Identitaire beweging van Oostenrijk, Martin Sellner de hoofdspreker was. Begin januari onthulde onderzoeksplatform Correctiv de plannen die de Duitse fascistische beweging en hun vertegenwoordigers in het parlement, de AFD, daar maakten.

Dat was de deportatie van 20 miljoen mensen naar Noord-Afrika: iedereen die zichzelf niet als Duitser beschouwt, ongeacht hun paspoort. Om dit te realiseren, willen ze wetten aanpassen en het leven voor deze mensen zo ‘onaantrekkelijk’ mogelijk maken.

Overvleugeld door fascisme

In de Duitse context doen de voorgestelde wetswijzigingen denken aan de Neurenberger rassenwetten van de nazi’s en de ‘onaantrekkelijkheid van het leven’ aan de terreur van de SA en SS. De vleugel rond Björn Höcke, die officieel is ontbonden, heeft al lange tijd de overhand in de AfD. Höcke is zogezegd de ‘Führer’ die gewoon zijn tijd afwacht. Op een partijconferentie in 2022 werden onverenigbaarheidsresoluties tegen openlijk radicale, fascistische krachten buiten de partij geschrapt, zodat ze de partij konden binnenstromen en er openlijker mee samenwerken.

De AfD werkt nu samen met de Identitaire Beweging, haar jongerenorganisatie JA, de pseudo-vakbond Zentrum en vele andere kleinere fascistische groepen en organisaties.  Daardoor  radicaliseert de AfD zelf verder en ontwikkelt zich organisch naar rechts. Het werk van de AfD in het Duitse parlement speelt een centrale rol in de propaganda, de financiering en de normalisering ervan in de maatschappij. Zo kunnen ze ook infiltreren in staatsorganen en -instellingen zoals de politie, het leger, de rechterlijke macht en het onderwijs.

De feitelijke opbouw van de fascistische beweging verloopt echter via de straat, waarbij ze sociale kwesties gebruiken op hun eigen manier. Dit waren bijvoorbeeld de Corona-ontkennersdemonstraties, de ‘hete herfst’ van rechts, de oorlog in Oekraïne, de energiestrijd, hun poging de boerenprotesten uit te buiten en natuurlijk tegen opvanglocaties voor vluchtelingen. De ‘vleugel’ heeft zich via de straat opgebouwd en is nauw betrokken geweest bij straatterreur, zoals in Chemnitz in 2018 tegen vluchtelingen, migranten en links, geheel in de traditie van de SA.

Honderdduizenden mensen op straat

Maar de nazi’s in de Bondsrepubliek Duitsland kunnen hun standpunten en plannen nog steeds niet naar voren brengen zoals ze zouden willen. De geschiedenis van de nazi-massamoord is nog steeds zeer aanwezig. Daarom komen ze in het geheim bijeen. En daarom gingen twee weken na de onthulling van de geheime bijeenkomst honderdduizenden mensen de straat op.

Alleen al in het eerste weekend waren er 160.000 mensen op straat in Hamburg, 250.000 in München en 350.000 in Berlijn. Dat zijn de drie grootste steden, het weekend daarop waren dat er weer honderdduizenden. Tegelijk werd ook in veel kleinere steden gedemonstreerd, vaak in ongekende aantallen. Dit laat zien wat een enorm potentieel de antifascistische beweging heeft.

Veel van deze demonstraties vonden plaats onder het motto ‘Verdedig de democratie’ en veel sprekers riepen op tot een verbod op de AfD. De roep om staatsingrijpen en de bescherming van de grondwet, zoals ook minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser propageert, zal de AfD niet de voet dwars zetten. De staat en zijn instellingen zullen de nazi’s niet bestrijden. We moeten de strijd tegen de AfD voeren in brede allianties en campagnes op alle terreinen van de samenleving. Op school, op de universiteit, op de werkplek en op straat.

Massaal confronteren

De grote demonstraties dringen de AfD nu al in het defensief. De vastberadenheid van de massademonstraties moet echter daar worden getoond waar de nazi’s zich organiseren, contacten leggen en groeien: bij hun informatiestands, hun bijeenkomsten en evenementen. Het is dringend noodzakelijk om de nazi’s waar mogelijk direct te confronteren met massale blokkades. In de Europese verkiezingscampagne zullen zij opnieuw rechtse propaganda maken.

Als Revolutionair Links roepen wij op tot gezamenlijke actie tegen de fascisten van de AfD. Het is onverdraaglijk dat de Palestijnse solidariteitsbeweging deels wordt uitgesloten van de antifascistische beweging en blootgesteld aan verbale en fysieke aanvallen. Dit terwijl de AfD moslims, inclusief de Palestijnen, tot haar hoofddoel maakt. De antiracistische en antifascistische strijd moet zich verenigen in de strijd tegen de AfD!

De oorzaak voor de opkomst van de AfD liggen vooral in het afwentelen van de crisis op de rug van de arbeidersklasse. Tegelijkertijd speelt de regeringscoalitie van Groenen, sociaaldemocraten (SPD) en liberalen (FDP), net als de christendemocratische CDU, stelselmatig de racistische kaart. De AfD profiteert van beide. Op dezelfde dag dat de AfD door de regerende partijen in de Bondsdag werd berispt vanwege haar deportatieplannen, duwden zij een nieuwe deportatiewet door de Bondsdag om deportaties op grote schaal mogelijk te maken, zoals bondskanselier Olaf Scholz had geëist.

Naast de concrete strijd van vandaag is het wegnemen van de voedingsbodem voor fascisme – het kapitalisme – een cruciale voorwaarde om het fascisme te kunnen begraven. Voor beide hebben we een revolutionaire organisatie nodig.

 

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.