Druk op de ketel tegen minimumjeugdloon

In de afgelopen vier maanden is er een discussie opgelaaid in Nederland over het behoud van het minimumjeugdloon voor werkende mensen boven de achttien jaar, volwassenen dus. Young & United wil dit afschaffen en vervangen door een volwassenminimumloon.
13 juni 2015

Door Said Roustayar

De discussie over het minimumjeugdloon is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is een maatschappelijke kwestie die al de afgelopen 40 jaar speelt en lang moest wachten tot een of ander incident het naar voren bracht.

Velen ontvangen een minimumloon na het werken, waarmee we onszelf kunnen voorzien in onze basisbehoeften zodat we de volgende dagen van ons leven weer verder kunnen zwoegen. Maar zelfs dát kleine beetje loon ontvangen werkende mensen tussen de 18 en 23 niet. In de plaats daarvan krijgen deze volwassenen een ‘minimumjeugdloon’.

Veertig uur in de week werken met een minimumjeugdloon op je achttiende komt gemiddeld neer op een loon van €680,30, terwijl de armoedegrens in Nederland op €952 per maand ligt. En juist omdat de jongeren in die leeftijdscategorie zo goedkoop aan het werk worden gezet, kunnen de mensen boven de 23 niet gemakkelijk aan werk komen; werkloosheid aan de ene kant en gezwoeg, hogere werkdruk en stress aan de andere kant! En als de werkenden het niet accepteren zijn ze ‘vrij’ om te stoppen met werken, want er zijn genoeg werkloze mensen die ze zo van straat kunnen plukken. Het is je eigen keuze – wat een fraaie keuze bij welke kapitalist je wil worden uitgebuit voor hetzelfde loon.

En daar komt Meneer Zelfschuld dan aan: ‘Oh, ik had beter moeten studeren’, ‘Ik moet een tweede baantje nemen’, ‘Ik had niet te laat moeten komen, ik ben ook zo lui’, ‘Waarom ben ik zo?’.

Campagne

Terecht is de vakbond hiertegen een campagne gestart onder de naam Young & United. Die organiseert jongeren die hieronder lijden en mensen die solidair zijn. Uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zwolle kwamen jongeren bijeen voor allerlei akties. De MacDonald’s op het Leidseplein in Amsterdam werd een half uur bezet, de opening van een MacDonald’s in Rotterdam werd verstoord met leuzen en een satirische uitreiking aan burgemeester Aboutaleb. Het symbool van het poldermodel, de SER in Den Haag werd een half uur bezet en allerlei kleinere acties werden gevoerd in verschillende steden. Young & United zijn razendsnel bekend geworden en werden twee keer uitgenodigd bij het tv-programma Pauw. Uiteindelijk hebben Young & United zichzelf opgebouwd tot een groep van tweehonderd jongeren die in Den Haag bij elkaar kwamen om 130.000 verzamelde handtekeningen te overhandigen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maar zal dit ervoor zorgen dat het minumumjeugdloon ook werkelijk wordt afgeschaft? De petities zijn overhandigd aan het parlement, maar wat doen we nu? Tot nu toe worden de beslissingen gemaakt door de organizers van de vakbond en niet door de jongeren zelf. De akties worden gepland, later aan ons uitgelegd en samen met ons uitgevoerd. Met deze akties hebben we wel wat geleerd en zeker onze stem laten horen over heel Nederland, maar om koppige werkgevers toe te laten geven moeten we meer doen dan onze energie te gebruiken om met een groep te staan brullen.

Druk

We zullen de kapitalisten onder economische druk moeten zetten. De bezetting van MacDonald’s kostte de keten een half uur omzet, terwijl de lonen nog steeds moesten worden uitbetaald. Zulke economische druk kan uitgebreider en effectiever. Als we onszelf organiseren in een bedrijf zodat we daar de boel plat kunnen leggen, dan oefent dat oneindig veel meer druk uit op de werkgevers dan elk argument dat het meest vernuftige brein bedenkt om tegen hen in te brengen.

De FNV heeft Prinsjesdag uitgeroepen tot volgend actiemoment. Dat geeft een richtpunt om in de zomer te mobiliseren. Maar stakingsacties deze zomer, in de aanloop daar naartoe, zouden geen taboe mogen zijn. Dan is het alsof we de kapitalisten aan hun oren omdraaien zodat ze nu wel naar ons te luisteren, in plaats dat ze kunnen blijven zeggen: ‘Nou én, nou én?’. Een strijdbare bond zou op de werkvloer snel groeien.

Young & United is nog niet groot, maar het begin biedt perspectief. De schoonmakerscampagne die de vakbond heeft georganiseerd is begonnen door de schoonmakers allereerst op de werkvloer te organiseren en van daaruit verder te groeien. De schoonmakers hebben nu een betere cao dan de horeca. Het was dus een bewuste keuze van de vakbond om niet te beginnen de jongeren te organiseren op de werkvloer, ook al hadden ze die keuze wel. Op dit moment zijn heeft Young & United zo’n 200 mensen, is landelijk bekend geworden, en heeft minstens 130.000 sympathisanten. Nu lijkt het een geschikter moment dan ooit.

Teken ook de petitie.