Hun strijd onze strijd: draag bij aan het internationale steunfonds

Mensen bevrijden zichzelf, dat is een van de hoekstenen van de politiek van de IS. Maar daarbij kunnen ze wel hulp gebruiken. Niet in de vorm van 'humanitaire interventies', maar wel in de vorm van solidariteit, voedsel, medicijnen en financiële steun. Daarom heeft de IS een internationaal steunfonds opgezet. De opbrengst gaat naar socialistische organisaties die dit hard kunnen gebruiken.

10 maart 2011


Foto: Egyptische vrijwillgers laden een vrachtwagen vol met hulpgoederen voor Libië, een initiatief dat vanuit de wijk Mohandessin in Cairo via facebook werd georganiseerd, 23 februari 2011.

Geen militaire interventie in Libië
Hun strijd onze strijd – internationale solidariteit

Vanuit het Westen wordt de roep om militair ingrijpen in Libië steeds luider. Maar een interventie zou desastreus zijn. De invallen in Irak en Afghanistan hebben al laten zien in wat voor catastrofes zulke operaties uitmonden. Bovendien gaat het de westerse leiders niet om ‘mensenrechten’ of Kadhafi, maar om oliebelangen.

Vanuit de bevrijde steden laat de Libische bevolking weten dat zij geen behoefte heeft aan buitenlandse militaire inmenging. Ook oppositiebewegingen in Egypte en elders in het Midden-Oosten maken duidelijk dat het aan henzelf is om hun eigen democratie te maken. Des te meer klinkt hun roep om internationale solidariteit.

De Internationale Socialisten maken zich hier sterk voor, zowel in Nederland als met zusterorganisaties in de Arabische regio en de rest van de wereld. Draag bij aan de collecte voor ons internationale steunfonds: giro 4982852 ten name van de Internationale Socialisten te Amsterdam, onder vermelding van ‘internationale steunfonds’. De opbrengst wordt onder andere gebruikt om Egyptische socialisten te steunen en om de gearresteerde activisten in Zimbabwe bij te staan.