Draag bij aan de financiële campagne!

In december is de IS begonnen met een campagne om 5.000 euro op te halen. Dit is hard nodig, want actie voeren kost geld. Dat geldt voor het in de lucht houden van Socialisme.nu, maar ook voor het organiseren van demonstraties en bijeenkomsten. Daarbij zijn we volkomen afhankelijk van de contributie van leden en de donaties van sympathisanten.
13 januari 2012

Voor de financiële campagne van dit jaar zijn uit het gehele land grote en kleine bijdragen gekomen. Hierdoor staat de teller inmiddels op 4.289,85 euro. Daarmee zijn we er bijna, maar nog niet helemaal. Juist nu revolutie weer een actueel onderwerp is en het kapitalisme schudt op haar grondvesten is het van belang dat we de financiële armslag hebben om ook in het nieuwe jaar actie te kunnen voeren.

We roepen iedereen daarom op om bij te dragen aan de financiële campagne. Dat kan door een eenmalige donatie te doen, of door donateur te worden en ons te helpen de maandelijkse lasten te kunnen dragen. Nieuwe donateurs ontvangen nu tijdelijk gratis ‘Revolutie in de 21e eeuw’ van Chris Harman.