Donners nieuwste aanval op de ontslagbescherming

Vanavond komt een wetsvoorstel in behandeling van de Tweede Kamer, om een zogenaamde inkomensknip in de ontslagvergoeding in te voeren bij een jaarinkomen van 75.000 euro. Als dit wordt goedgekeurd wordt hiermee een volgende stap gezet in de afbraak van de ontslagbescherming, onder aanvoering van minister Donner. Volgens FNV Vecht voor je Recht is dit bovendien een zet in de algemene kabinetsaanval op werknemersrechten – een stap die eerder door de FNV-top werd goedgekeurd.
2 februari 2010

Zoals FNV Vecht voor je Recht verklaart in haar nieuwsbrief van vandaag: ‘Toen de kantonrechters in het najaar van 2008 hun “kantonrechterformule” aanpasten riep de FNV-top: daar kunnen wij niets aan doen. Toen de Raad van State het voorstel afschoot, reageerde de FNV niet. Toen de Tweede Kamer Donner opdroeg weer met sociale partners te gaan praten, kwam er van de FNV geen reactie. Nu het wetsontwerp daadwerkelijk in de Kamer behandeld wordt is er opnieuw geen commentaar van de FNV (…) Het zou op zijn plaats zijn als de FNV in een brief aan de Kamer laat weten dat men terugkomt op haar goedkeuring aan de inkomensknip in de ontslagvergoeding. Immers, deze is vanaf 1 januari 2009 voor iedereen verslechterd en de crisis vraagt nu om meer bescherming van werknemers en niet om minder.’

De nieuwsbrief hekelt het feit dat de FNV-top niet bereid is bredere verbanden te leggen, zeker in het kader van de aanval op de AOW: ‘Als je – terwijl 1 op de 6 werkend de 65 jaar haalt – toch de AOW-leeftijd verhoogt dan creëer je een probleem met ouder wordende werknemers. Als je dan ook nog gaat roepen dat werknemers na 30 jaar zwaar werk een lichtere baan aangeboden moeten krijgen – werk wat er meestal niet is – dan wordt dit probleem nog groter. Dan komt Donner in dat kader met zijn verhaal dat een oudere werknemer die niet meer mee kan, maar een lager betaalde baan moet accepteren. Hoe kunnen werkgevers oudere werknemers hier toe dwingen? Dat kan als je het ontslagrecht versoepelt, de ontslagvergoeding verlaagt en de WW korter maakt. Donner voert gewoon deze werkgeversagenda uit en de FNV staat erbij en kijkt ernaar.’

Wat er volgens FNV Vecht voor je Recht wel moet gebeuren, is dat de oude kantonrechterformule als standaard in de wet wordt opgenomen, zodat de formule zelf niet langer het speeltje van de kantonrechters is: ‘In plaats van het nu voorliggende gedrocht met een inkomensknip, is het veel rechtvaardiger om een absoluut maximum in de wet op te nemen waarvan op geen enkele wijze mag worden afgeweken. Een goede grens is simpel te vinden. Je neemt de Balkenende-norm maal twee en zet die in de wet. In de praktijk is dat op dit moment 362.000 euro. Daarmee blijven alle werknemers buiten schot maar zijn het de grootgraaiers met salarissen ruim boven de Balkenende-norm die dan een veel lagere ontslagvergoeding mee krijgen. Geen miljoenen meer voor falende bankiers.’

De nieuwsbrief concludeert: ‘In plaats van zich te verschuilen in de polder moet de FNV leiding gaan geven aan het verzet. De leden moeten worden gemobiliseerd, cao-strijd moet verbonden worden met de politieke strijd. Op naar een landelijke 24-uurstaking tegen dit kabinet.’

Lees de volledige nieuwsbrief hier en abonneer je gelijk