Doelstelling financiële campagne ruim gehaald

Onze jaarlijkse financiële campagne liep in december en januari en is net ten einde gekomen. Net als vorig jaar hadden we als Internationale Socialisten het streefbedrag op 7.500 euro aan eenmalige bijdragen gesteld en 100 euro extra aan maandelijkse donaties. Dit jaar hebben we de doelstelling weer gehaald!
12 februari 2024

We hebben in de afgelopen maanden meer dan 8.300 euro opgehaald in donaties van leden, donateurs, abonnees, en andere sympathisanten. Ook hebben we nieuwe donateurs verwelkomd en hebben meerdere donateurs in het kader van de campagne hun maandbedrag verhoogd. Hierdoor zijn er structureel door de campagne 190 euro aan maandelijkse inkomsten bijgekomen. Dit is een mooi resultaat, te meer omdat het geld niet afkomstig is van een kleine groep grote donaties. In totaal droegen meer dan honderd mensen bij.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen van harte bedanken voor hun steun. Het is voor ons een belangrijk signaal dat het belang van onze combinatie van politieke analyses, betrokkenheid bij sociale bewegingen en toewijding aan de traditie van socialisme van onderaf wordt gedeeld. Dat we in staat zijn ons streefbedrag te passeren in de context van de stijgende kosten waar werkende mensen mee te maken krijgen, maakt dit extra bijzonder.

Ook voor de organisatie blijven de kosten toenemen, waardoor deze jaarlijkse campagne essentieel blijft om onze financiële gezondheid te garanderen. Met de bijdragen van onze donateurs zullen we doorgaan met het bouwen van verzet tegen het komende rechtse kabinet, het versterken van de de solidariteit beweging met Palestina, en organiseren we ons Marxisme Festival dat dit jaar gehouden zal worden in het weekend van 8 en 9 juni.

Sluit je aan!

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie. We bouwen aan protestbewegingen en zijn actief in de studenten- en vakbeweging. We bieden analyses, theorie en achtergronden vanuit een marxistisch perspectief. Daarnaast bouwen we aan een onafhankelijke revolutionaire pool op links. Kapitalisme kan namelijk niet worden hervormd. Om een einde te maken aan klimaatsverandering, oorlog, uitbuiting en onderdrukking moeten we een einde maken aan een economisch systeem gedreven door winst in plaats van menselijke behoefte. Wij vechten voor een socialistische wereld. Actief worden? Sluit je aan!