Doe mee met de IS – NEE tegen de PVV

In de aanloop naar de Europese verkiezingen voeren de IS actie voor een stem tegen de PVV. Met het verspreiden van posters willen we mensen waarschuwen voor het gevaar van de haatzaaiende en asociale politiek van Wilders.
15 mei 2009

Tevens gaan we de straat op met onze krant de Socialist om zoveel mensen te informeren over de werkelijke agenda van de PVV. We willen daarmee ook laten horen dat er een heel ander geluid bestaat dan wat de rest van de parlementaire partijen te bieden heeft.

Parallel organiseren we in mei in het teken van de Europese verkiezingen lokale discussiemeetings over de noodzaak van een uitgesproken links alternatief als antwoord op de economische crisis en politieke polarisatie.

Heb je interesse en wil je meehelpen? Neem dan contact op met een van onze afdelingen of mail naar ons landelijke emailadres.

Wil je de nieuwe poster bestellen? Stort 2 euro per poster (inclusief porto) op giro 9360757 t.n.v. LeesLinks, Postbus 92025, 1090 AA Amsterdam, o.v.v. “Poster NEE PVV”, je naam en het bezorgadres.