Docenten in Chicago voeren actie voor veilig onderwijs

Demonstratie van de CTU, voor de uitbraak van de coronapandemie, 23 oktober 2019 (Foto:
Charles Edward Miller).
Gedurende de coronapandemie zijn leerkrachten steeds opnieuw gedwongen om aan het werk te gaan terwijl het niet veilig was. Docenten in Chicago weigerden dat risico te blijven nemen. Hun vakbond, de Chicago Teachers Union (CTU), die bekend staat om zijn strijdbaarheid, liet zien wat collectieve actie kan bereiken als plaatselijke en nationale overheden falen in hun aanpak van de pandemie.
15 februari 2022

Begin januari was er in Chicago een sterke stijging van omikron. Voor docenten en leerlingen leek het gevaarlijk om na de kerstvakantie weer te beginnen met fysiek onderwijs, ook omdat het schooldistrict en de burgemeester in de herfst al geen beschermingsmaatregelen hadden getroffen op scholen. Na discussies met de leden kondigde de CTU aan dat docenten geen fysiek onderwijs zouden geven tot er betere beschermingsmaatregelen werden getroffen.

Solidariteit

Op de avond van dinsdag 4 januari stemde 74 procent van de leden ervoor om door te gaan met online lesgeven. De burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, sloeg terug door digitale platforms te sluiten en het docenten onmogelijk te maken online les te geven. De docenten bleven vier dagen weg van school. Daarna werd een akkoord bereikt.

Nora Flanagan, lid van de CTU en de Caucus of Radical Educators (CORE), stelde in een verklaring: ‘Toen iedereen geschokt was door omikron spraken we misschien wel het laatste restje energie en solidariteit aan dat we nog hadden. We vochten keihard en wisten uiteindelijk een akkoord te bereiken, waarin ook verbeteringen in de bestaande maatregelen waren opgenomen.’

Hiervoor waren er al kleinere acties georganiseerd op afzonderlijke scholen. Twee scholen in voornamelijk zwarte gemeenschappen in de South Side gaven het voorbeeld. Op een van deze scholen overleed een geliefd personeelslid aan covid. Waarschijnlijk was hij besmet geraakt tijdens een uitbraak op school.

‘Iedereen zag dat het helemaal uit de hand zou lopen. Het werd duidelijk dat mensen iets wilden doen en niet accepteerden dat het schooldistrict deed alsof alles oké en normaal was’, zei Jackson Potter, docent en medeoprichter van CORE.

Bovendien had het schooldistrict tijdens de kerstvakantie 160.000 sneltesten gestuurd naar huizen in de wijken met de hoogste aantallen besmettingen. Op basis van deze steekproef zou besloten worden of het veilig was om weer fysiek onderwijs te geven. De CTU raadde leerlingen en ouders aan om zich te testen en de resultaten terug te sturen. Maar dit was te veel voor de gemeente, die er in niet in slaagde meer dan 10.000 tests te verwerken.

Ook uit deze kleine steekproef bleek echter al dat de besmettingscijfers hoog waren. Het was ‘duidelijk en aantoonbaar’ dat omikron zich snel verspreidde, zei Potter. ‘Gebrek aan vertrouwen in het schooldistrict, dat er niet in slaagde elementaire maatregelen te treffen, overtuigde de leden van het idee om vanuit huis te werken. Het was geen staking. We deden alleen wat veilig was na de vakantie, om te zorgen dat de besmettingscijfers zouden dalen voordat we weer fysiek les zouden geven.’

Akkoord

De beslissing om terug te gaan naar fysiek onderwijs was niet eenvoudig voor de CTU. Er werd gestemd over het hervatten van fysiek onderwijs met een veiligheidsplan dat niet voldeed aan de eisen van de vakbond, maar wel belangrijke verbeteringen bevatte. De meerderheid hiervoor was veel kleiner dan gebruikelijk bij de CTU: 55 procent stemde voor het teruggaan naar fysiek onderwijs.

‘Voor dit akkoord hebben we salaris verloren en allerlei retoriek over “luie, egoïstische docenten” over ons heen gekregen. Maar het akkoord gaat nu leerlingen, docenten, gezinnen en gemeenschappen beschermen tegen een gerechtelijke uitspraak dat de verplichting om mondkapjes te dragen niet geldt op scholen’, zei Flanagan.

De vakbond slaagde erin om af te dwingen dat meer mondkapjes en sneltesten beschikbaar werden gemaakt. De wens van veel leden om ‘opt-out testing’ in te voeren werd niet ingewilligd. Daarbij had het schooldistrict leerlingen op corona kunnen testen tenzij de ouders dat uitdrukkelijk niet wilden. De CTU had gezien dat dit beleid in Los Angeles goed had gewerkt. ‘Daardoor konden ze in Los Angeles na de vakantie massaal testen, waardoor er 90.000 besmettingen aan het licht kwamen. Dat was een belangrijke maatregel. De meeste schooldistricten hebben daar duidelijk geen zin in, want ze willen de epidemie niet beheersen. Dat is te moeilijk en te duur’, zei Potter. De gemeente Chicago heeft geld van de federale regering gekregen om covid te bestrijden, maar burgemeester Lightfoot besloot ironisch genoeg om dat geld te gebruiken om leningen aan banken af te betalen.

Toen de docenten na vier dagen teruggingen naar school, gingen scholieren de straat op. Meer dan duizend scholieren verlieten hun lokalen en stelden eisen die verder gingen dan het akkoord tussen de vakbond en het schooldistrict. Ze eisten meer veiligheidsmaatregelen en meer mogelijkheden voor hybride onderwijs.

Voor Potter zijn deze acties slechts een stap in een grotere strijd. Hij zei dat veel leden teleurgesteld waren over het resultaat, maar wel vonden dat het een terechte beslissing was geweest om in actie te komen.

‘Hoewel het in allerlei opzichten een onbevredigende uitkomst is, laat het wel zien dat arbeiders actie moeten voeren. Anders bereiken we helemaal niets en wordt de situatie voor iedereen slechter.’ Hij zei dat docenten zich moeten verbinden met leerlingen en ouders, maar ook met verpleegkundigen en andere werkenden die voor soortgelijke eisen strijden. ‘We hebben veel meer solidariteit nodig tussen sectoren. Die solidariteit is wat de docentenbond nu nodig heeft om deze strijd voort te zetten.’