'Desnoods bezetten we samen het Maagdenhuis'

Door het hele land houden studenten deze week acties tegen de aanstaande bezuinigingen in het onderwijs en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Er is veel media-aandacht en steun voor de acties. In Rotterdam en Utrecht zijn nog bezettingen gaande en de komende dagen worden er meer acties en bijeenkomsten verwacht. Hieronder laten we een aantal van de actievoerders aan het woord.
3 februari 2010

Güher (Rotterdam):

‘Het zijn hele hectische dagen en nachten. Iedereen is in de weer. Op de eerste dag mobiliseerden we studenten door flyers uit te delen met onze eisen erop en hadden we veel aandacht van de pers. Daarnaast zijn we met een groepje de collegezalen langsgegaan om studenten op te roepen de bezetting te steunen. Veel studenten deden dat ook. Daarnaast waren de onderhandelingen begonnen met het College van Bestuur (CvB). Later in de middag heeft het CvB laten weten niet in te stemmen met onze eisen. Daarom hebben we een tweede collegezaal bezet en zullen we deze vasthouden, ook ’s nachts. In het een zaal is door de Erasmus het licht en de verwaming uitgezet, rookhok en wc’s afgesloten. Dit heeft het sfeer zeker niet bedorven. We hadden kaarsen, muziek en lekkere hapjes gemaakt.’


‘Op de tweede dag hebben we ons nog beter kunnen organiseren. Om half zes hadden we een volle collegezaal met PvdA lijstrekker en wethouder Schrijer en het CvB. Duidelijk werd dat het CvB niet aan onze eisen wil voldoen. Daarom zullen we verder gaan met actie voeren en blijven er vandaag weer studenten slapen in het gebouw. Vanavond houden we een feestje in een van de zalen om ook zo studenten te kunnen mobiliseren. Donderdag om 13.00 staat een demonstratie gepland die zal plaats vinden binnen de Erasmus Universiteit. We gebruiken onze collegezalen nu als actiecentra voor iedereen die mee wilt helpen.’


Arjwan (Amsterdam):

‘De ludieke bezetting aan de UvA begon al vroeg (08.00) en de strijdbare spirit zat er goed in. Na veel flyeren, collegezalen bestormen en mensen aanspreken zat de zaal in Oudemanhuispoort goed vol. Economiedocent en IS’er Brian Droop had een erg sterke toespraak, waarin hij zijn eigen positie binnen de bezuinigingsplannen uiteenzette. Ook betrok hij verschillende onderwerpen bij de studentenstrijd, zoals de AOW en de staking van de schoonmakers. In de loop van de dag werd het thema van studentenstrijd meer en meer gepolitiseerd. De oorlog in Irak en Afghanistan en het geld wat in banken is gepompt bijvoorbeeld. Hier en daar het geluid dat dit niet ging om liberalisme of socialisme, maar Jasper van Dijk (SP) die tegen het einde van de dag scherp stelde dat toegankelijkheid van het onderwijs wel degelijk samenhangt met de vraag of onderwijs een publieke of privé zaak zou moeten zijn. Al met al een geslaagde dag, maar zeker nog een lange weg te gaan.’

Marjolein (Amsterdam):

‘Het is een groot probleem dat universitair onderwijs zowat wordt geprivatiseerd. Ik ben blij dat er weer een sterke studentenbeweging aan komt, want veel studenten denken hier niet over na en willen het liefst gewoon zo snel mogelijk hun punten halen. Studeren wordt echt weer een eliteding en het verdwijnen van de stufi leidt er ook toe dat studies die weinig concreet arbeidsperspectief bieden vanzelf verdwijnen. Waarom zou je antropologie studeren als je al je stufi moet gaan terugbetalen?’


Naomi (Amsterdam):

‘Ik heb weinig vertrouwen in Karel van der Toorn (voorzitter van het CvB van de UvA). Zijn werk hoort te draaien om het onderwijs en toch legt hij het geheel bij de studenten neer. Hij had het over kwaliteit. Ik vraag me af wat hij daarmee bedoelt. Waarom gaat er zoveel geld naar University College en zitten we met tachtig mensen in een werkgroep, is dat kwaliteit? Deze dag was een groot succes, de zaal zat vaak vol. Er was veel betrokkenheid en ongerustheid onder studenten. Ik hoop dat er een landelijke beweging komt. Maar ook de docenten moeten in actie komen. Ze zitten in een lastige positie met overvolle werkgroepen en hebben het management tegen zich, maar het is tijd dat ze ruggengraat tonen. Desnoods bezetten we samen het Maagdenhuis als dat nodig is!’

Joris (Utrecht):

‘Dinsdagmiddag kwamen 55 sympathisanten van de bezetting bijeen in een collegezaal vlakbij het bestuursgebouw. Verschillende sprekers spraken hun steun uit voor de bezetting. Laurens Miserus, voorzitter van de Universiteitsraad: ‘Met de doelen van de actievoerders zijn wij het geheel eens. Misschien is de actievorm niet de onze, maar aangezien het CvB ons de afgelopen maanden telkens buiten spel heeft gezet, steunen wij de eisen van harte.’

‘Hartverwarmend was ook de steun van Marieke v/d Berg van de Abvakabo/FNV. ‘Ook docenten hebben erg last van de verschillende bezuinigingen in het hoger onderwijs. De wetenschappelijke sector staat niet snel op straat, maar als het zo door gaat, zal dat ook gebeuren. Ik hoop dat zoals wij jullie nu steun geven, we dan ook op jullie kunnen rekenen.’ Waarop de zaal in luid applaudisseren uitbarstte.‘

‘Ook vanuit de zaal werd om verbreding en solidariteit geroepen. Een aantal studenten van de Hogeschool Utrecht, die ook in de Uithof zit, was ook naar de bijeenkomst gekomen om hun solidariteit te betuigen. ‘De regering heeft niet lang geleden een algemene campagne opgestart met de waarschuwing: ‘Lenen kost geld!’ Nu willen ze dat studenten zich in bijna levenslange schulden gaan steken. Dat is idioot!’’

‘Hella Baan, bezetter in Amsterdam en IS’er, benadrukte nog eens: ‘Leenangst is heel concreet voor mensen. Zeker voor ouders van studenten die al schulden hebben. Het kabinet legt zijn prioriteiten bij grote bedrijven en de rijken in dit land. Er zou geen politiek draagvlak zijn voor winstbelasting en de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Wij willen dat onderwijs een prioriteit is en we komen samen op voor onze rechten.’

‘Dat laatste was ook wat uit de zaal steeds naar voren kwam. De bezettingen in de verschillende steden in Nederland moeten een startschot zijn voor meer studentenstrijd van onderaf. De studiefinanciering mag niet worden afgeschaft, sterker nog: het plan mag niet eens officieel op tafel komen!’

Arwin (Utrecht):

‘Vandaag is de derde bezettingsdag ingegaan. Er waren gisteren veel geruchten over een aanstaande ontruiming, maar uiteindelijke zijn geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Onze grootste zorg is nu het gebrek aan vooruitgang in het onderhandelingsproces met het College van Bestuur. Gisteren heeft een tweede gesprek plaatsgevonden met het CvB, waarin de patstelling van een dag eerder werd herhaald. Inmiddels is voor een andere strategie gekozen, maar het is afwachten of dit wel iets op gaat leveren Tot nu toe wil de universiteitstop geen duimbreedte toegeven en is zelfs het woord ‘onderhandelingen’ taboe. ‘Wij spreken liever over ‘overleg’’, zei Yvonne van Rooij, voorzitter van het CvB.’

’Desondanks is de sfeer binnen is nog uitstekend. De fysieke en mentale beproevingen die een bezetting met zich mee brengt eisen hun tol, maar worden met vastberadenheid getrotseerd. De aanmoedigingen die ons van alle kanten hebben bereikt de afgelopen dagen verzekeren ons dat we goed bezig zijn. Regelmatig zien we opgestoken duimen van studenten en docenten door de gebarricadeerde ramen en deuren. Maar vooral via internet komen de steunbetuigingen van vakbondsmensen, docenten en politici binnen. Daarnaast is ook de praktische steun van sympathisanten onmisbaar: er is een constante aanvoer van eten, drinken en andere benodigdheden.’

’Qua doorzettingsvermogen en menskracht geloof ik dat we het nog weken uit kunnen houden. Zowel tegemoet komen aan onze eisen als een ontruiming lijken ver weg. De vraag is nu of we koste wat het kost de strijd met het CvB willen winnen of dat we deze bezetting vooral zien in het kader van de opbouw van een sterke studentenbeweging. Als we later dit jaar de strijd om de studiefinanciering willen winnen, zullen we nog een paar flinke stappen vooruit moeten zetten. Belangrijk is om nu de goede media-aandacht uit te buiten en al die studenten die hebben gezien dat verzet mogelijk is te betrekken bij het opbouwen van verzet.’

‘Vanavond is er om 20:00 een manifestatie buiten het bestuursgebouw (Heidelberglaan 8). We roepen hierbij studenten, leraren en iedereen die het hoger onderwijs een warm hart toe draagt om hun steun te komen betuigen!’

Bezetting Collegezaal Erasmus

NOS Headlines – Studentenacties