DENK: drop de aanklacht

DENK heeft Sylvana Simons en Ian van der Kooye aangeklaagd wegens contractbreuk en schending van de contractuele geheimhoudingsplicht. De partij eist in totaal 100.000 euro. Wij vinden dat DENK deze absurde claim zou moeten laten vallen. Politieke meningsverschillen tussen bondgenoten moeten niet voor de rechter, maar in een open discussie beslecht worden.
12 april 2017

Volgens DENK zijn Simons en Van der Kooye de fout in gegaan door per direct op te stappen, terwijl in hun arbeidscontract een opzegtermijn van een maand genoemd staat. Ook zou Sylvana de geheimhoudingsclausule in dat contract hebben gebroken, door haar vertrek bij Denk toe te lichten.

Dit zijn absurde claims: de ‘geheimen’ die Simons geopenbaard zou hebben, bestaan niet uit gevoelige informatie, maar uit politieke meningsverschillen en verschillen van inzicht. Ook het per direct opstappen is een kleinigheid die doorgaans wel het inhouden van loon, maar niet het opleggen van een boete tot gevolg heeft.

Dat deze zaak zo hoog oploopt is pijnlijk. Het is duidelijk dat er politieke meningsverschillen bestaan tussen DENK en Artikel 1. Maar het is net zo duidelijk dat deze rechtszaak de onderlinge vijandigheid voedt en zo de discussie over die meningsverschillen bemoeilijkt.

Juist omdat DENK zich – in de woorden van Kuzu – ten doel stelt om de ‘groeiende tendensen van discriminatie, xenofobie, islamofobie en racisme’ in te wisselen voor ‘een boodschap van verdraagzaamheid’, zou de partij haar pijlen moeten richten op rechts en de racisten en samen moeten optrekken met antiracisten.

Juist omdat DENK zich antiracistisch noemt zou het de aanklacht tegen Sylvana Simons en Ian van der Kooye moeten laten vallen. Op deze manier schaden zij alleen de zaak die zij zeggen te dienen. In plaats daarvan zouden we samenwerking rond concrete thema’s – in de eerste plaats de strijd tegen racisme – moeten opzoeken en onze politieke en strategische meningsverschillen als bondgenoten moeten bediscussiëren.