Demonstreer mee tegen de bezuinigingen

Voor veel mensen is augustus geen zorgeloze zomermaand. Terwijl de werkloosheid blijft stijgen en de koopkracht daalt, wil het kabinet op Prinsjesdag nieuwe bezuinigingen aankondigen. Het is de hoogste tijd voor een krachtige oppositie op straat en de werkvloer om het tij te keren, om te beginnen met de demonstratie op 21 september in Amsterdam.
2 augustus 2013

Door Peyman Jafari

‘We hebben het grote dieptepunt achter de rug’, zei PvdA-minister Dijsselbloem begin juli. Maar als de regering zo doorgaat, moet het dieptepunt voor Nederland nog komen, laten de cijfers zien.

Begin dit jaar belandde de Nederlandse economie voor de derde keer in vier jaar in een recessie, die nog niet voorbij is. De vastgoedzeepbel die in 2008 de aanleiding vormde voor de crisis in de VS blijft in Nederland nog steeds leeglopen. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen met gemiddeld 20 procent gedaald en dit jaar wordt een verdere daling van 5,5 procent verwacht. In Europa doet alleen Spanje het hier slechter.

De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is dramatischer dan gedacht werd. Bij elkaar staat 27 procent leeg. De waarde van veel kantoren is enorm gedaald, maar veel pandeigenaren moeten dit verlies nog nemen.

Ondertussen is de werkloosheid gestegen tot 8,5 procent. In het afgelopen half jaar kwamen ruim 100.000 werklozen erbij. Als dit verder oploopt, nemen de bestedingen af en kunnen meer mensen hun hypotheek niet afbetalen. Dat betekent grote problemen voor de banken die 650 miljard euro aan hypotheken hebben uitstaan en huishoudens die nu gemiddeld voor 250 procent van hun besteedbaar inkomen in het rood staan. Nieuwe bezuinigen versterken de negatieve spiraal van de economie.

De 46 miljard euro aan bezuinigingen die tot 2017 zijn ingeboekt door Rutte I, het Kunduz-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen- Unie en Rutte II hebben al te veel schade aangericht. De extra 6 tot 8 miljard die het kabinet opnieuw wil bezuinigen, zullen de crisis verergeren ten koste van werkers, zieken, ouderen, huurders en studenten.


Denkfout?

De bezuinigingspolitiek is geen denkfout van het kabinet, maar een voortzetting van de neoliberale politiek van de afgelopen decennia. Daarbij wordt gekozen voor hogere winsten voor het kapitaal ten koste van arbeiders.

In juli maakte De Nederlandsche Bank bekend dat in de afgelopen twintig jaar het beschikbare huishoudinkomen ver is achtergebleven bij de economische groei, terwijl bedrijven hun inkomensaandeel in de economie hebben vergroot. Terwijl in 1992 het aandeel van het beschikbare inkomen van huishoudens in het totale nationale inkomen 54 procent bedroeg, daalde dat aandeel tot 45 procent in 2012. Het aandeel van niet-financiële grote bedrijven steeg in dezelfde periode van 2 tot 10 procent, mede door de verlaging van de winstbelasting en lage lonen.

Niet van alle huishoudens is het inkomen achtergebleven. In juli werd bekend dat het aantal miljonairs in Nederland afgelopen jaar met bijna 13 procent gestegen is tot 191.000. Een week later kondigde de thuiszorginstelling Sensire het collectieve ontslag van 1100 verzorgers aan, waarna ongeveer 100 thuiszorgmedewerkers het hoofdkantoor van Sensire bezetten.

Demonstratie

Dit soort lokale protesten zijn enorm belangrijk, maar om de bezuinigingen van Den Haag te stoppen is er ook een landelijke beweging nodig. De ontslagen van Sensire zijn een direct gevolg van het kabinetsplan om in 2015 het thuiszorgbudget met 40 procent te verminderen.

Een landelijke beweging kan de lokale protesten samenbrengen, en het zelfvertrouwen van mensen om in actie te komen vergroten door duidelijk te maken dat bezuinigen niet onvermijdelijk is. Het geld kan gehaald worden bij de rijken, door belastingontwijking aan te pakken, de winstbelasting en hoogste belastingschijf te verhogen naar hun oude niveaus, een miljonairstaks in te voeren en te snijden in rechtse hobby’s zoals de JSF. Zo’n beweging vereist inzet en samenwerking van politieke partijen, vakbonden, activisten en maatschappelijke organisaties die de bezuinigingen willen stoppen.

Om hieraan bij te dragen organiseert het Comité Stop Bezuinigingen, waarin de Internationale Socialisten en een aantal andere organisaties en individuen samenwerken, op 21 september een grote demonstratie in Amsterdam. Hoe groter deze demonstratie wordt, hoe moeilijker het voor het kabinet zal zijn om nieuwe bezuinigingen door te drukken. Kom ook en neem je collega’s en vrienden mee.

• Zaterdag 21 september • 13.00 • Beursplein, Amsterdam • zie de agenda