Demonstratie tegen bezuinigingen onderwijs

Het comité Redt Ons Universitair Onderwijs (ROUW) roept op om aanstaande maandag in Den Haag te demonstreren tegen de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs.
10 juni 2009

Poster demonstratie

Op 7 juni lanceerde het comité een manifest. De studenten leggen daarin uit hoe gebrek aan financiële middelen de afgelopen jaren hebben geleid tot achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs, en hoe ook de nieuwe financiële maatregelen van Plasterk deze trend voortzetten.

‘Tussen 1995 en 2007 nam het aantal studenten met 20 procent toe, terwijl de rijksbijdrage achterbleef met een stijging van slechts 4 procent. Dit heeft geleid tot massaal onderwijs, minder vakdocenten en minder ruimte voor studenten om zich te ontplooien.

Ook als het gaat om de uitgaven aan onderwijs, bungelt Nederland onderaan de lijst van rijke landen. Nederland besteedt circa 5 procent van het nationaal inkomen aan onderwijs, vergelijkbare landen circa 6 procent. Het verschil bedraagt ongeveer 6 miljard euro per jaar. Dit moet veranderen!

Tot overmaat van ramp is in het universitair onderwijs de zogenaamde ‘Plasterkkorting’ ingevoerd, waarmee minister Plasterk het jaarlijkse budget voor universiteiten vanaf 2008 met 100 miljoen euro heeft gekort. Dit bedrag is via een overheveling naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gegaan, die het geld verdeelt in de vorm van beurzen. De tijdelijke en onregelmatige aard van deze beurzen zorgt voor schadelijke tekorten op universiteiten. Personeel wordt ontslagen, de kwaliteit van de opleidingen holt achteruit.’

Het comité roept daarom studenten en medewerkers op om de straat op te gaan:

‘Tijdens de demonstratie zullen we een manifest aanbieden aan minister Plasterk, waarin we om meer geld vragen om het hoger onderwijs weer op de been te helpen.

Maandag 15 juni
14:30 verzamelen op Den Haag CS

We zullen in optocht naar het Plein voor de Tweede Kamer gaan. Daar worden we opgewacht door muziek en zullen we het manifest aan de minister aanbieden. Vervolgens zullen nog een aantal mensen het woord tot ons richten. Iedereen verbonden aan een universiteit of hoge school is natuurlijk van harte welkom om mee te gaan! Om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op het beleid, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen mee doen aan de demonstratie.’