Demonstranten woedend over afbraak pgb

Ongeveer duizend mensen demonstreerden donderdag op het Plein in Den Haag tegen de afbraak van het persoonsgebonden budget (pgb). De kabinetsplannen om negentig procent van de pgb-houders hun budget af te nemen en zo te verplichten om Zorg In Natura af te nemen bij logge zorginstellingen viel bij de demonstranten overduidelijk in verkeerde aarde.
23 juni 2011

Door John van Mullem

Hoewel de manifestatie feestelijk was aangekleed met muziek en ballonnen, lieten de aanwezige gehandicapten, (mantel)zorgverleners en sympathisanten duidelijk hun boosheid en strijdvaardigheid blijken. Staatsecretaris Veldhuizen van Zanten, die in haar toespraak zei dat de maatregel onvermijdelijk was, maar ze wel zou kijken naar individuele gevallen, werd door het publiek uitgejoeld, en uitgescholden voor ‘leugenaar’ en ‘dief’.

Ook de AWBZ-woordvoerders van CDA en VVD die het beleid verdedigden, werden niet vriendelijk ontvangen. De ‘garanties’ die zij gaven dat de kwaliteit van zorg en de eigen regie niet zouden vervallen bij de overheveling van het pgb naar de Zorg In Natura-constructie (ZIN) werd door het publiek weggewuifd als valse beloften.

‘Want’, zoals iemand hen in het publiek toeriep, ‘als je zoveel hebt bezuinigd op de zorg, kun je die garanties niet geven. Het gaat jullie om de poen en daarvoor stellen jullie ons leven in de waagschaal.’ Opvallend was de afwezigheid van Fleur Agema van de PVV. ‘Partij Van Verraad,’ zoals er meerdere malen uit het publiek werd geroepen.

De verhalen uit het publiek waren schrijnend. Een moeder van drie kinderen van wie er twee autistisch zijn, kreeg enkele jaren geleden zelf multiple sclerose. Haar verhaal sprak voor veel aanwezigen: ‘Mijn kinderen zijn door hun aandoening erg bang voor vreemden. Ik kan hen niet verzorgen en nu komen er bekende zorgverleners waarmee ik zelf de tijden afspreek. Niemand kan mij de garantie geven dat ik bij zorgverlening door instellingen deze zelfde zorgverleners krijg en de tijdstippen al helemaal niet.’ Tal van dit soort voorbeelden volgden.

De oppositieleden Alexander Pechthold en Jolande Sap pleitten ervoor om niet te bezuinigen op het pgb maar op de Zorg In Natura. Dit werd echter door het publiek niet geaccepteerd. ‘Geen bezuinigingen in de zorg,’ was de duidelijke boodschap die de demonstranten overbrachten.

SP-fractieleider Emile Roemer wees op de gezamenlijke belangen met andere sectoren: ‘Het is niet alleen het pgb maar ook de sociale werkplaatsen, de brandweerman, het onderwijs en tal van andere sectoren die te maken hebben met de kaalslag. We moeten de handen ineenslaan en zorgen dat dit kabinet de eindstreep niet haalt.’

Hoewel vanaf het podium niet direct werd opgeroepen om op Prinsjesdag te protesteren, werden de pamfletten daarover enthousiast ontvangen door de aanwezigen. De demonstranten zijn duidelijk van plan om door te gaan met actievoeren tegen de afbraak van het pgb, maar realiseren zich ook het gehele bezuinigingsoffensief alleen gestopt kan worden met solidariteit.