Deelname van SP aan college zorgwekkend

De deelname van de SP aan een college met de VVD en het CDA in de Gedeputeerde Staten van Brabant is een veeg teken voor de koers van de partij. Maar het feit dat op de SP-regioconferentie waar over deze stap gediscussieerd moest worden 133 van de 135 afgevaardigden voor stemden, is nog veel zorgwekkender.
12 mei 2011

Foto: Informateur Hans Wiegel kondigt het nieuwe provinciebestuur in Noord-Brabant aan (foto SP.nl).

Als belangrijkste onderhandelingsresultaten somt de SP-website op: een bescheiden provincie, geen nieuwe megastallen, doorgaan met de Ecologische Hoofdstructuur en verbeteringen in het Openbaar Vervoer. Een zegenrijke triomftocht voor de sociaal-democratie is het toch nauwelijks te noemen. En de prijs, los van onverdiende steun aan een provinciebestuur dat eerder genadeloos werd bekritiseerd door dezelfde SP, is een nieuw pact met de partijen die precies op dit moment bezig zijn landelijk de verzorgingsstaat verder af te breken.

Dat de SP op provinciaal niveau bereid is in zee te gaan met de partijen van Rutte en Verhagen is geen verrassing. Op gemeentelijk niveau is dit al veel langer de praktijk. Emile Roemer was zelf wethouder in Boxmeer in een college met onder andere de VVD, in een periode dat deze partij ook al een bezuinigingskabinet vormde met het CDA.

Wat wel verrassend is, is het gebrek aan weerstand vanuit de partij. De discussie over regeringsdeelname door socialisten is meer dan honderd jaar oud, en woedt in alle partijen van de Europese linkse fractie waar ook de SP deel van uitmaakt. Maar nergens wordt zij zo kleurloos gevoerd als hier in de provincie.

Geen illusies over meeregeren als stap in het omverhalen van neoliberaal beleid. Dat neoliberale beleid wordt voortgezet, zij het met een ‘bescheiden provincie’. Geen poging om compromissen goed te praten met het argument dat ze nodig zijn om de rechtse partijen de loef af te steken, want de rechtse partijen staan aan het roer. Hier is gezelligheid troef, en applaudisseert de partij.

Een betere reden voor het opbouwen van een organisatie links van de SP, zoals de IS, is nauwelijks te verzinnen.