Debat over Israël en Palestina

Israëlische-Palestijnse kwestie: Veranderingen in het vooruitzicht?
Een debat met Phyllis Bennis en Arjan El Fassed
25 april 2009

Kind in Hebron
Dinsdag 28 april 2009
Transnational Institute, de Wittenstraat 25 Amsterdam
Deur open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Vrij entree, debat zal in het Engels zijn

Phyllis Bennis zal haar verwachtingen uitspreken of Obama de impasse kandoorbreken… En zal er ook nog een taak zijn weggelegd voor de Verenigde Naties? Arjan El Fassed zal nader ingaan op de vraag welke stappen vanuit Europa verwacht kunnen worden. Nadien debat publiek met sprekers

Phyllis Bennis, Transnational Institute en Institute for Policy Studies,is gespecialiseerd in het Midden-Oosten, VS-buitenlandse politiek en de Verenigde Naties. Arjan El Fassed is mede-oprichter van Electronic Intifada en auteur van Niet iedereen kan stenen gooien. Regelmatig verschijnen artikelen van zijn hand, onder meer over de Europese Unie en de Israëlische-Palestijnse kwestie.