Is de PVV een fascistische partij? Kom naar het debat met Rob Riemen op 7 februari

Wat zijn de drijfveren achter het succes van Wilders? Hoe is zijn partij het beste te karakteriseren? En hoe kan de opkomst van zijn beweging het beste bestreden worden? Dat zijn enkele vragen die aan de orde zullen komen in het debat tussen Rob Riemen en Maina van der Zwan over de vraag of de PVV een fascistische partij is.
3 februari 2012

Rob Riemen, directeur van het Nexus instituut, beargumenteert in zijn pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme, dat de opkomst van Wilders veel gelijkenissen vertoont met die van de het fascisme. Om een ontwikkeling te kunnen begrijpen, moet je haar ook kunnen benoemen, is zijn redenering.

Landelijk coördinator van de Internationale Socialisten, Maina van der Zwan, schreef vorig jaar een artikel over Wilders en de opkomst van radicaal-rechts in Europa. Hij ziet ook parallellen met het klassieke fascisme, maar vindt dat de verdere ontwikkeling van de PVV nog een open vraag is: ‘Meer succes of een ernstige crisis kan de partij verder doen radicaliseren, maar het is ook mogelijk dat zij opgenomen wordt in het establishment of uiteenvalt door de toegenomen druk van buitenaf.’

Kom langs en discussieer mee!

• Datum: dinsdag 7 februari 2012
• Aanvang: 19.30 uur
• Locatie: CREA studententheater Amsterdam (Nieuwe locatie: Nieuwe Achtergracht 170)
• Entree: 5 euro / studenten gratis