Debat: Marx versus Keynes – wat is de weg uit de crisis?

Twee economen die afgelopen jaren werden doodverklaard zijn door de economische crisis weer tot leven gebracht: Marx en Keynes. Beiden zouden zich vandaag de dag verzetten tegen neoliberaal beleid en grote bezuinigingen als antwoord op de crisis. Op 29 november zal Pepijn Brandon (IS) in discussie gaan met Ewald Engelen (UvA) over het belang van beide economen.
7 november 2012

Zowel Marx als Keynes hadden scherpe kritiek op de heersende economische theorieën van hun tijd, en geloofden niet in het zelfregulerende vermogen van de markt. Maar het waren ook wezenlijk verschillende denkers. Waar Marx geloofde in een alternatief voor het kapitalistische systeem, zocht Keynes de oplossing juist binnen de grenzen van dit systeem door het actief optreden van de staat in het op peil houden van investeringen en consumptie.

Wat is de relevantie van beide economen voor de situatie vandaag de dag? Wat is de weg uit de crisis? Pepijn Brandon (sociaal-economisch historicus aan de UvA en bestuurslid bij de Internationale Socialisten) zal hierover in discussie gaan met Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie verbonden aan de UvA).

Georganiseerd door de Internationaal Socialistische Studenten Organisatie (ISSO) in samenwerking met CREA.

Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam • Tijd: 29 november, 20.00 • Entree: 5,= / gratis voor studenten • Contact: 06-87148831 (Hannah), amsterdam@socialisme.nu.

Meld je hier aan bij het facebook-event.