Debat: internationalisme en socialisme

Internationalisme is een van de kernwaarden van de socialistische politiek. Maar hoe aan dat internationalisme praktisch vorm gegeven moet worden en welke theoretische principes daaraan ten grondslag liggen, is altijd onderwerp geweest van debat. In een context van een economische crisis, toenemend racisme en grote uitdagingen voor links, kruisten Ronald van Raak (SP) en Pepijn Brandon (IS) op het Marxisme Festival de degens over deze belangrijke vraagstukken.

4 juni 2011

Naschrift: In Januari 2012 verscheen het stuk Internationalisme en de SP – Kritische kanttekeningen, een nieuwe bijdrage van Pepijn Brandon in dit debat.