De wereld begrijpen om de wereld te veranderen: lees de ISJ

De International Socialism Journal is weer uit! In dit zomernummer van het theoretische kwartaalblad van de Socialist Workers Party (Britse zusterpartij van de IS) deze keer aandacht voor feminisme in de 21ste eeuw gezien vanuit marxistisch perspectief, een analyse over de grote stakingsgolf in de VS gedurende de jaren dertig, een portret van de overleden trotskist Daniel Bensaïd en nog veel, veel meer. Bestel ‘m nu bij LeesLinks!
21 juli 2010

• Neoliberalisme beloofde vrouwen ooit oprechte gelijkheid en persoonlijke vervulling van hun wensen en ambities. Maar de realiteit van vrouwenonderdrukking gaat door, aangejaagd door de cultuur van lap dancing en cosmetische chirurgie die de transformatie van vrouwen in objecten naar nieuwe extremen heeft doorgetrokken. Dit heeft gezorgd voor een nieuwe golf van feminisme.

• Judith Orr heet dit nieuwe feminisme op kritische wijze welkom. Ze pleit voor een materialistische analyse van de verhouding tussen vrouwenonderdrukking en klassenuitbuiting. Oprechte bevrijding, concludeert Orr, is onafscheidelijk van de strijd tegen het kapitalisme.

• De Israëlische aanval op het hulpkonvooi voor Gaza heeft meer gehoor opgeleverd voor de mondiale beweging uit solidariteit met Palestina. Zionistische ideologie heeft ook een deuk opgelopen door de kritiek van de Israëlische historicus Shlomo Sand in zijn bestseller The Invention of the Jewish People. Sand sprak met John Rose over zijn boek en over socialistische politiek.

• De nieuwe Britse regering van Conservatieven en Liberal Democrats werkt aan een bezuinigingsprogramma dat de kloof tussen rijk en arm zal vergroten in een maatschappij die al uitermate ongelijk is. Richard Wilkinson, medeauteur van The Spirit Level, praat met Iain Ferguson over zijn onderzoek dat laat zien hoe diep de mentale en sociale wonden zijn die deze ongelijkheid veroorzaakt.

• John Newsinger gaat in dit nummer verder met zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Amerikaanse arbeidersklasse gedurende de Grote Depressie. Hij neemt hierbij de enorme golf van sitdown-stakingen halverwege de jaren dertig onder de loep, die in staat was om het verzet te breken van de bazenorganisaties tegen het vergroten van de organisatiegraad op de Amerikaanse werkvloer.

• In het tweede deel van de serie over de beginselen van de IS-traditie, kijkt Gonzalo Pozo naar de theorie van de permanente wapeneconomie zoals deze werd ontwikkeld door Tony Cliff, Mike Kidron en Chris Harman. Sebastian Budgen schreef een persoonlijk portret van de recent overleden Franse marxist Daniel Bensaïd, dat een blik werpt op een andere stroming van het trotskisme.

• Verder onder andere Empire and literature door Gareth Jenkins, Another side of anarchism door Ian Birchall, A response to the sex work debate door Gareth Dale en Xanthe Whittaker, en diverse recensies van nieuwe boeken.

De ISJ is te bestellen via leeslinks@socialisme.nu voor 7 euro (exclusief porto). Zie voor meer informatie en vorige nummers de site van de ISJ.