'De universiteit is een productiefabriek’

Overvolle collegezalen, chaos bij de administratie en het vooruitzicht van weer een nieuwe bezuinigingsronde. UvA-studenten hebben het gehad met de wantoestanden. Afgelopen woensdag organiseerden ze de 'opening van het activistisch jaar': een discussieavond over de problemen in het hoger onderwijs. Wat kunnen studenten zelf doen om deze problemen aan te pakken?
12 september 2009

9325_131044523010_507333010_2330327_7034442_n

Door Dylan Paauwe

De afgelopen 25 jaar is er structureel op studenten bezuinigd. Hoewel de absolute uitgaven aan onderwijs wel zijn gestegen, houden deze geen gelijke tred met het aantal studenten. Per student is er steeds minder geld beschikbaar.

Het kabinet wil dat 50 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een opleiding in het hoger onderwijs kan voltooien. Hoe dat mogelijk is zonder een drastische afname van de kwaliteit van het onderwijs én de kwaliteit van leven van studenten zelf – die vraag wordt blijkbaar niet gesteld in de politiek. 

De economische crisis heeft onder meer tot gevolg dat mensen moeilijker een baan vinden, en eerder besluiten om verder te leren. Hierdoor is het aantal aanmeldingen van studenten dit jaar met 20 procent gestegen, en op de Universiteit van Amsterdam (UvA) zelfs met 45 procent. De bestaande problemen zijn hierdoor verergerd. Op de UvA is de administratie een chaos. Omdat collegezalen overvol zijn, moeten honderden studenten college volgen via een beeldscherm. De mogelijkheid om in een college vragen te stellen en te discussiëren, neemt hiermee nog verder af.

In het kader van deze problematiek werd afgelopen woensdag door vijftig studenten de aftrap gegeven van ‘het activistisch jaar’. De avond werd georganiseerd door de studentenpartij Lief, de Universitaire Activisten, het Studenten KraakSpreekUur (SKSU) en de Internationale Socialisten. In de eerste helft van de bijeenkomst hielden deze groepen een inleidend praatje over waar ze voor staan en mee bezig zijn. In de tweede helft was het woord aan de zaal.

Er was kritiek op de overvolle collegezalen en de universiteit als ‘productiefabriek’. In de alom geprezen ‘kenniseconomie’ blijkt vooral dat kennis ondergeschikt is aan de economie. Een aanwezige docent wees op de gedeelde belangen van docenten en studenten, de noodzaak om samen op te trekken tegen aankomende bezuinigingen, en de bedreiging voor de solidariteit onder studenten in het geval van een differentiatie van het collegegeld.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) was ook aanwezig. Na jarenlang stil te zijn geweest, riepen ze nu op voor een demonstratie over minder dan twee weken, op 22 september in Den Haag.

De basis voor een activistisch jaar lijkt nu gelegd. Organisaties die een jaar geleden nog niet bestonden, staan inmiddels stevig en betrekken studenten bij activisme. De demonstratie in Den Haag kan een geslaagde actie worden, als deze organisaties zich vol in de mobilisatie storten. Op naar Den Haag!

Luister hier naar de inleiding die Max van Lingen hield:


Kun je de flash-player hierboven niet zien? Je kunt de inleiding ook als mp3 downloaden.

Zie ook de verslaggeving van de Folia: artikel en filmpje.