De politie heeft gelijk (alleen deze keer dan)

Een maand lang buitelden politici en de media over elkaar heen om harder optreden te eisen in het 'oorlogsgebied' Oosterwei. Wilders wilde het leger er naartoe sturen, en de SP vroeg om meer blauw op straat. Hoofdcommissaris Jan Stikvoort van de regio Holland-Midden hekelt vandaag in een interview met de Volkskrant deze relschoppers van 'links tot rechts'.
3 oktober 2008

Ministers voeden de hype
‘Politici hebben de mond vol van integratie van buitenlanders, maar zelf scheuren ze de samenleving uiteen’, aldus Stikvoort. De hoop op electoraal gewin dreef volgens hem Kamerleden ‘van links tot rechts’ om een klein incident op te blazen en uit zijn verband te trekken. ‘De Telegraaf riep de buurt Oosterwei in Gouda uit tot oorlogsgebied. De politici namen dat over. Geert Wilders, de PVV-leider, zette de toon. Kennelijk wilde niemand achterblijven. Ze wilden de PVV naar de kroon steken.’

Volgens Stikvoort heeft het beeld dat de media schiepen van de situatie in Gouda niets te maken met de werkelijkheid. ‘In Oosterwei is nu nog een kleine harde kern van ongeveer twintig jongeren die daar de boel proberen te verstieren. De overlast concentreert zich in twee straten.’ De vergelijking met de Franse banlieus noemt hij ‘ridicuul’. ‘Je kan Gouda niet eens vergelijken met Amsterdam-West of de Bijlmer. Gouda is relatief veilig, de politie is de baas op straat en er zijn betrekkelijk weinig incidenten. De afgelopen jaren is het aantal incidenten substantieel teruggelopen. Gouda is niet het voorbeeld van ernstige Marokkaanse jeugdproblematiek. De bevolking herkent zich niet in het beeld dat de politici en de media schetsen van hun stad.’

De gebeurtenissen in Gouda vormden een van de aanleidingen voor een ‘Marokkanendebat’, waarin zelfs het kabinet zich openlijk plaatste achter het racisistische standpunt dat criminaliteit cultureel bepaald is. De politiecommissaris dient de politici van repliek: ‘In deze regio hebben we vaker last van autochtone plattelandsjongeren die snuiven, spuiten en zuipen. Maar ik zie dat de politiek liever in de hypesfeer duikt op allochtonen. Als dat de lijn van de politiek wordt, krijgen we het als samenleving knap lastig. Laten politici liever komen met duurzame oplossingen en zorgen dat niemand wordt buitengesloten.’

En laten we hopen dat al die ‘linkse’ journalisten en Kamerleden die zich lieten meeslepen in de hype voor meer repressie en openlijke discriminatie, zich na dit interview op zijn minst een beetje schamen…