De NOS als spreekbuis voor Israël

De verhouding tussen de Israëlische staat en de Palestijnse bevolking blijft moeilijk voor de NOS. Ook de afgelopen maand benoemde de Nederlandse staatsomroep weer nauwelijks de context van een bloedige bezetting. Terecht groeit de kritiek op de omroep, als verlengstuk van de Israëlische propagandamachine.
17 mei 2018

Door Ramon Lambregts

De NOS kiest er stelselmatig voor om het perspectief van de bezetter te ventileren naar de kijkers. Ze neemt kritiekloos leugens en frames over, verpakt ernstige misdaden in eufemismen en laat noodzakelijke context weg waarin bepaalde gebeurtenissen zich afspelen. De rode draad: Israël verdedigt zichzelf.

Zo kopte de NOS op 31 maart: ‘Israël waarschuwt opnieuw hard van zich af te slaan in Gaza.’ De suggestie is dat Israël onder druk staat en ‘verdediging’ dus gelegitimeerd is. Hoe ver het Israëlische perspectief wordt overgenomen, blijkt als een alinea over het aantal doden en gewonden, meteen wordt gezalfd met de zin: ‘De slachtoffers vielen in groepen die de grens met Israël te dicht naderden.’ Dit wordt niet gequote of geparafraseerd, maar komt van de journalist.

In hetzelfde stuk wordt voortgeborduurd op het wijdverbreide frame dat Palestijnen gewoon een blinde haat tegen Israël hebben. De protesten duren namelijk tot de verjaardag van de oprichting van de staat Israël en ‘voor veel Palestijnen is dat een catastrofale dag’. Dat de Palestijnen die dag catastrofaal noemen heeft echter niet met de oprichting an sich te maken, maar met het massale geweld en de verdrijving van grote groepen mensen die ermee gepaard gingen, en de gevolgen die dit sindsdien heeft gehad voor hun dagelijks leven.

In verschillende stukken wordt Hamas aangewezen als de organisator van de protesten. Hoewel Hamas onderdeel is geweest van organiserende krachten, zijn deze marsen een breed initiatief vanuit de Palestijnse bevolking. Hamas had bovendien expliciet opgeroepen tot vreedzaam protest.

Legitimatie

Maar door de organisatie zo naar de voorgrond te halen, wordt de protesten een terroristisch karakter aangewreven. Precies wat Israël voortdurend doet om zijn misdaden tegen onschuldige slachtoffers te legitimeren.

Het motief van de betogers wordt – als het al wordt genoemd – door de NOS genuanceerd door zinnen als: ‘Ze eisen dat ze kunnen terugkeren naar Israël, dat ze beschouwen als hun eigen land.’ Maar dat vínden zij niet slechts, dat recht op terugkeer is meerdere malen bevestigd door de Verenigde Naties.

Dus waar het perspectief van Israël door de schrijvers van de NOS is geïnternaliseerd, wordt dat van de Palestijnen duidelijk onderscheiden als een partijdige mening. Ongeacht of zo’n autoriteit als de VN dat perspectief feitelijk onderschrijft.

Op 15 april publiceerde de NOS een artikel over een door Israël ontmantelde tunnel vanuit Gaza. Het wordt gebracht als een ‘goed nieuwsbericht’, want ‘sommige van die tunnels zijn volgens Israël gegraven door terreurbeweging Islamitische Jihad en andere door Hamas’. Dat er tunnels worden gegraven, heeft voornamelijk te maken met het feit dat Israël een volledige blokkade rondom Gaza heeft opgeworpen.

Hierdoor bevindt Gaza zich in een economische wurggreep en is de bevolking er afhankelijk van wat de econoom Roberts een gevangeniseconomie noemt. De NOS laat deze context echter voor wat het is en kiest voor het Orwelliaanse concept van Netanyahu: terreurtunnels.

Vijftien demonstranten vermoord op één dag door scherpschutters. De NOS krijgt het voor elkaar brandende autobanden daarvoor als aanleiding op te schrijven.

Dit soort verdraaiingen toont niet alleen de tanende geloofwaardigheid van Israël, maar ook die van de NOS.

Aankomende zaterdag in Amsterdam: landelijke demonstratie tegen de Israëlische slachtingen in Gaza – demonstreer mee!