De linkse kerk bestaat niet

Confetti, de jongerenredactie van De Unie in Debat, organiseert programma’s over verschillende maatschappelijke thema’s. Op 14, 15 en 16 juni stelt Confetti het neoliberale wereldbeeld aan de kaak en probeert de mythe van de linkse kerk te ontmaskeren. Door middel van een driedaagse multimediale conferentie met films, debatten en openbare lezingen gaan zij op zoek naar de contouren van een alternatief wereldbeeld.
31 mei 2011

In hoeverre is de vrije markt een utopie? Bestaat er wel zoiets als een linkse kerk of is dit een mythe die typerend is voor de verrechtsing van het publieke debat? Deze vragen staan centraal tijdens het driedaagse programma De linkse kerk bestaat niet in De Unie.

De vrije markt is in de afgelopen dertig jaar bijna overal in de wereld heilig is verklaard. Volgens de grote
ideoloog van het neoliberalisme Milton Friedman zorgt de gierigheid van de geïndividualiseerde burger voor meer welvaart zolang de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met ‘de markt’. Voor Nederland heeft de vrije
marktideologie een gestage ontmanteling van de verzorgingsstaat betekend. Maar ook het publieke debat – zowel in de politiek, de media en in het onderwijs – heeft deze ideologie als kader aangenomen.

Vooral voor jongeren die in de jaren ’80 en later zijn geboren hebben deze neoliberale kaders een grote mate
van vanzelfsprekendheid, zonder dat er alternatieven voorhanden zijn. Het zou voor de hand liggen dat links een cruciale rol speelt in het denken en het aanreiken van nieuwe perspectieven, maar dit lijkt vooralsnog te verzanden in een overmaat aan introspectie. Daarnaast worden de pogingen tot oppositie en maatschappelijke
kritiek door rechts weggezet als oprispingen vanuit een achterhaald wereldbeeld; wat in de volksmond ‘de linkse kerk’ wordt genoemd.

Programma

Di. 14-6: De linkse kerk bestaat niet
16:00-16:15: openingsmanifest door Zihni Özdil en Jeroen van Ommen.
16.15-18.30: film Manufacturing Consent gevolgd door Q&A met regisseur Peter Wintonick.
19.30-22:00: openbare lezing Jan Blommaert (hoogleraar UvT) met commentaar van Khaibar Sarghandoy (rechtenpromovendus EUR) en Rob Goossens (publicist Dagelijkse Standaard en redacteur Sp!ts).

Wo. 15-6: De wereld als markt en strijd
16.00-18:30: film The Corporation gevolgd door Q&A met Zihni Özdil en Jeroen van Ommen.
19.30-22:00: openbare lezing Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar filosofie) met commentaar van Jiska Engelbert (assistant professor Media, EUR).

Do. 16-6: Tahrir Square in Nederland
19.30-22:00: slotdebat met o.a. Lieven de Cauter (cultuurfilosoof)

De conferentie vindt plaats in De Unie in Rotterdam. Voor meer informatie: raadpleeg de agenda of de site van De Unie.