De haatcampagnes van extreemrechts tegen LHBTQIA

Neonazi’s probeerden in april een voorleesdag met drag queens te verhinderen, Rotterdam (foto: Oscar Brak)Neonazi’s probeerden in april een voorleesdag met drag queens te verhinderen, Rotterdam (foto: Oscar Brak)
Intimidatie bij een dragqueenvoorleesmiddag in Rotterdam, doodsbedreigingen aan het adres van educatieve instellingen en homofoob geweld in Groningen: in de afgelopen weken stapelde het aantal aanvallen tegen alles dat met lhbtqia+ geassocieerd wordt zich in rap tempo op. Dit geweld vindt plaats te midden van een steeds agressievere, fascistoïde haatcampagne tegen lhbtqia+’ers in Nederland, in het bijzonder tegen trans personen. Waarom is transfobie een speerpunt geworden van de politieke agenda van extreemrechts?
17 augustus 2023

Van 20 tot en met 24 maart vond De Week van de Lentekriebels plaats, een projectweek waarin verschillende scholen lesgeven over ‘weerbaarheid, relaties en seksualiteit’. Het initiatief, georganiseerd door de ggd’s en expertisecentrum seksualiteit Rutgers, had tot doel om kinderen de tools te geven om op latere leeftijd gezonde en veilige relaties aan te gaan.

Hoewel onderzoek na onderzoek aantoont hoe belangrijk inclusieve seksuele opvoeding kan zijn voor een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen, wil extreemrechts scholieren deze educatie ontzeggen. Fascistoïde organisaties verzonnen dat er een pedofiele ‘woke-agenda’ schuilging achter de lentekriebelweek: door kinderen in deze themaweek te ‘seksualiseren’ zouden ze gemakkelijker misbruikt kunnen worden. Bovendien zouden wokeactivisten kinderen door middel van ‘opgedrongen genderverwarring’ hersenspoelen en ze aanzetten tot medische transitie.

Met petities en bangmakerij poogden organisaties als FvD en Civitas Christiana de zoveelste hetze op te voeren tegen scholen, leraren en de lhbtqia+-gemeenschap. Het doel én gevolg van deze ophitsing was zware intimidatie van iedereen die op de een of andere manier geassocieerd werd met deze themaweek. ‘Collega’s worden al dagen bedreigd, uitgescholden en voor van alles uitgemaakt’, liet Rutgers-directeur Marieke van der Plas weten.

Weken eerder overkwam kinderboekenschrijver Pim Lammers en zijn familie hetzelfde: zij werden het mikpunt van een heksenjacht waarbij Lammers ongefundeerd werd beschuldigd van pedofilie. De doodsbedreigingen sorteerden effect: Lammers trok zich terug als dichter voor de Kinderboekenweek en bekende dat hij tegenwoordig voorzichtiger is bij elke zin die hij opschrijft. Voor extreemrechts gaf dit alles juist reden tot juichen: op de eigen website photoshopte het Civitas Christiana-project Gezin in Gevaar voldaan het stempel ‘Cancelled’ over een foto van Lammers.

GENOCIDALE RETORIEK

Wereldwijd wordt al jarenlang een patroon van geweld tegen lhbtqia+’ers aangewakkerd door politici, media, publicisten en organisaties die vaak – maar niet altijd – een expliciet fascistisch karakter hebben. Extreemrechts beweert dat de maatschappij een ‘ontwrichtende genderideologie’ wordt opgedrongen door ‘woke’, een spookbeeld dat voor ultrareactionairen in binnen- en buitenland dé ideale kapstok blijkt om allerlei bezopen complottheorieën aan op te hangen.

Volgens extreemrechts is het ultieme doel van deze illusoire wokebeweging de vernietiging van de westerse maatschappij, tradities en cultuur. Haar ‘genderideologie’ – lees: alles wat op de een of andere manier met lhbtqia+ te maken heeft – zou een direct gevaar betekenen voor kinderen, vrouwen en de volksgemeenschap als geheel. Extreemrechts zet lhbtqia+’ers hierom weg als personen met een obsessieve haat jegens het westen, als mensen met een psychische aandoening en als potentiële verkrachters en kindmisbruikers.

Door middel van zulke hatelijke verdachtmakingen trachten fascisten lhbtqia+’ers uit te wissen, trans mensen voorop. Die wens om lhbtqia+’ers hun bestaansrecht te ontnemen, uit extreemrechts in ondubbelzinnig genocidale termen. In maart dit jaar werd tijdens de conservatieve CPAC-conferentie in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een oproep tot massamoord op trans mensen gedaan: achter het spreekgestoelte spoorde de extreemrechtse publicist Michael Knowles zijn toehoorders aan tot de uitroeiing van ‘transgenderisme’.

IDEALISERING VAN HET KERNGEZIN

Waarom verzint extreemrechts allerlei complottheorieën over lhbtqia+ en schildert het trans mensen af als volksvijand waartegen intimidatie en geweld gerechtvaardigd is? Net als ultrareligieuze reactionairen, zien fascistische ideologen het bestaan van lhbtqia+’ers als frontale aanval op het patriarchale kerngezin, dat volgens hen de hoeksteen van een krachtige volksgemeenschap is.

Dit samenlevingsverband consolideerde zich als de dominante gezinsvorm met de opkomst van het kapitalisme. Feitelijk is er niets natuurlijks of eeuwigs aan het kerngezin of het idee dat er slechts twee genders zijn: wereldwijd is er een rijkdom aan voorbeelden van diverse samenleefvormen en genderexpressies en -identiteiten te vinden. Voor de heersende kapitalistische bovenlaag was het kerngezin echter aantrekkelijk, omdat het verschillende functies kan vervullen die de instandhouding en productiviteit van het kapitalisme het beste zouden garanderen. Om vergelijkbare redenen hecht het fascisme, een door en door kapitalistische stroming, belang aan deze gezinssamenstelling.

Allereerst kent het kerngezin een ideologische component: hierin worden van jongs af aan de in de kapitalistische maatschappij heersende mores en ideeën van generatie op generatie overgebracht. Het is de plek waar zogenaamd ‘natuurlijke’, strikt binaire en hiërarchische genderrollen geproduceerd dienen te worden: vrouwen als onderdanige en zorgzame moeders, mannen als sterke en intelligente broodwinners.

Het kerngezin is ook voordelig voor kapitalisten, omdat hierin goedkoop en effectief arbeidskrachten ge(re)produceerd kunnen worden. In de fascistische visie op reproductie worden vrouwen het meest verregaand vereenzelvigd met het moederschap: ze verworden hierbij tot een soort broedmachine die de plicht hebben het volk vitaal te houden met een continue stroom sterke nakomelingen.

Deze nazaten dienen bovendien niet alleen productief te zijn, maar ook raszuiver: vrouwen worden namelijk van centraal belang geacht in een vermeende rassenstrijd, het extreemrechtse waanbeeld dat er sprake is van een moedwillige, continue demografische vervanging van het witte ‘ras’. Het baren van zoveel mogelijk witte kinderen wordt daarom uitdrukkelijk aangemoedigd door fascisten, niet zelden door middel van allerlei financiële lokkertjes.

Tot slot fungeert het gezin als substituut voor maatschappelijke voorzieningen: ultrareactionairen zien weinig heil in een staat die zorgtaken op zich neemt en leggen die verantwoordelijkheid liever volledig bij het gezin (lees: de vrouw). Dit alles is reden voor fascisten om het kerngezin met verbaal en fysiek geweld te verdedigen.

TRANSFOBE TERREUR

Die gewelddadige intenties krijgen uiting in transfobe intimidatie en terreur op straat. Dat is nu het duidelijkst zichtbaar in de VS: voorleesmiddagen met dragqueens worden stelselmatig aangevallen door fascisten, verschillende kinderziekenhuizen worden bedreigd met bomaanslagen en lhbtqia+leraren ontvangen haatmail of worden soms zelfs ontslagen naar aanleiding van extreemrechtse angstzaaierij.

Haatzaaiende online platformen, zoals het extreemrechtse Twitteraccount Libs of Tiktok, helpen individuele en georganiseerde straatfascisten met het uitkiezen van doelwitten door hysterische sprookjes over specifieke ziekenhuizen, scholen en bijeenkomsten te verspreiden en persoonsgegevens van vijanden te publiceren. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat ziekenhuizen zich door bedreigingen genoodzaakt kunnen voelen om (tijdelijk) informatie over trans zorg uit de lucht te halen.

Bovendien proberen ultrareactionairen wereldwijd de onderdrukking van lhbtqia+’ers te institutionaliseren door allerlei stigmatiserende wetgeving. In de Verenigde Staten worden trans zorg en rechten van lhbtqia+’ers steeds verder ingeperkt, terwijl in het Hongarije van Viktor Orbán al jaren een oorlog tegen trans personen gaande is: gender studies werden er in 2018 verboden en in 2021 introduceerde de regering een wet die het onder meer illegaal maakt om voorlichting over lhbtqia+- thema’s te geven aan minderjarigen.

Ook in Nederland proberen transfoben wetgeving in te zetten tegen trans personen. Zo verzet een bont gezelschap van fascisten, christenfundamentalisten en ‘radicale feministen’ zich al maanden tegen de voorgestelde nieuwe transgenderwet. Indien deze wordt aangenomen, kunnen mensen het geslacht in hun geboorteakte laten aanpassen zonder deskundigenverklaring. Deze kleine, maar belangrijke uitbreiding van het zelfbeschikkingsrecht van trans personen is transfobe initiatieven als Voorzij en Gendertwijfel een doorn in het oog.

Middels door extreemrechtse ondernemers gefinancierde haatcampagnes beweren deze organisaties dat de nieuwe transgenderwet een bedreiging is voor cisgender vrouwen. Deze wet zou kwaadwillende trans vrouwen namelijk in staat stellen om in ruimtes als toiletten, kleedkamers, gevangenissen en blijf-van-mijn-lijfhuizen gemakkelijker seksuele misdaden te plegen. Dit is haatzaaiende nonsens: het zijn juist trans vrouwen die zich geconfronteerd zien met een wezenlijke geweldsdreiging in ruimtes als toiletten.

VOOR LHBTQIA+-EMANCIPATIE

Links moet niet in de angstzaaierij van zogenaamde feministen trappen, die een wig proberen te drijven tussen cis vrouwen en trans vrouwen. In plaats daarvan moeten we pal staan voor de (uitbreiding van) rechten van én zorg voor lhbtqia+’ers en elke uitdrukking van homohaat, transfobie en seksisme confronteren met een principieel tegengeluid.

Hoe zulke solidariteit in de praktijk uiting kan krijgen, was recentelijk te zien in Rotterdam: daar liep op 16 april een groots aangekondigd naziprotest tegen een voorleesmiddag van dragqueens uit op een gênant schouwspel, omdat dit zowel getalsmatig als in geluid volledig overvleugeld werd door linkse organisaties. Deze gelegenheidscoalitie bestond uit vakbondsleden, klimaatactivisten, antifascisten en antiracisten – groepen waarin lhbtqia+’ers uiteraard ook ruim vertegenwoordigd zijn. De actie in Rotterdam gaf op microniveau weer hoe een grote, diverse, en brede linkse coalitie eruit kan zien. Zo’n front kunnen we enkel succesvol opbouwen als we ons niet tegen elkaar laten uitspelen door zondebokpolitiek. Alleen als we extreemrechts collectief confronteren, kunnen we elkaar versterken in de strijd tegen allerlei vormen van onderdrukking.

Jij wilt ons nieuws.

    Je emailadres is vereist.