De grote Prinsjesdagleugen dat ‘we allemaal inleveren’

De plannen voor 2012 die Rutte en de Jager presenteerden in de Miljoenennota worden verpakt alsof we allemaal de broekriem aantrekken om uit de crisis te komen. ‘De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht.’ Maar dit moet verhullen dat het kabinet de rekening eenzijdig bij gewone mensen legt. Met hulp van Verhagen en Wilders, zet Rutte een volgende stap in zijn neoliberale aanval op hardwerkend Nederland.
30 september 2011

Door Peter van Eerbeek

Geïllustreerd met de gebruikelijke koopkrachtplaatjes wordt de indruk gewekt dat iedereen in Nederland in het komende jaar moet inleveren. Wie echter de concrete plannen van het kabinet voor 2012 analyseert, komt tot een heel andere conclusie.

Terwijl de rijken, multinationals en banken buiten schot blijven mag de rest van ons de prijs betalen. Onder het motto ‘koersvast in onzekere tijden’ zet dit kabinet zijn ramkoers voort op de verworvenheden van de arbeidersklasse, door te snijden in onder andere zorg, sociale huisvesting en onderwijs.

Zorg uitgekleed

Als er één sector is waar het kabinet denkt geld te kunnen weghalen dan is het wel de zorg. De zorgtoeslag wordt verminderd met in totaal 600 miljoen euro. 430.000 huishoudens zullen hun recht op zorgtoeslag verliezen. Een gezin met een modaal inkomen zal 160 euro per jaar moeten inleveren, alleenstaanden met een minimumloon 40 euro.

Ook zal de stijging van de zorgpremies volgens de verzekeraars hoger uitvallen dan de 11 euro waar het kabinet nu van uitgaat. Terwijl de vaste uitgaven aan zorg voor iedereen stijgen kleedt het kabinet het basispakket verder uit. Zo wordt onder andere het aantal vergoedingen voor fysiotherapie verder beperkt en verdwijnen vergoedingen voor bepaalde chronische aandoeningen.

De toegang tot Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) wordt verder verslechterd door het invoeren van eigen bijdragen, waarvan de kosten kunnen oplopen tot honderden euro’s per jaar. In totaal wordt er een ‘kleine’ 600 miljoen op de GGZ bezuinigd. En het overgrote deel van de mensen die recht hebben op een persoonsgebonden budget, zal dit als het aan het kabinet ligt kwijtraken.

Op de woningmarkt wordt niet alleen de huurtoeslag verlaagd, maar zullen ook de huren verder stijgen door invoering van meer marktwerking. Zo wil het kabinet in gebieden waar veel vraag is naar sociale huurwoningen huurbazen de mogelijkheid geven om de huur te verhogen. Dit gebeurt door woningen die vallen onder het zogeheten puntensysteem extra punten te geven.

De kosten van de hypotheekrenteaftrek bedragen nu al 11,2 miljard euro en zullen verder gaan oplopen. Desondanks laat het kabinet deze ongemoeid. Effectief komt hypotheekrenteaftrek voor dure huizen dus neer op een villasubsidie voor de rijken, en had het kabinet er ook voor kunnen kiezen om juist geld te halen bij villabewonend Nederland.

Ook bij studenten is volgens Rutte nog meer geld te halen dan afgelopen jaren al is weggeplukt. Voor de masterfase van studenten wil het kabinet bezuinigen door de basisbeurs te vervangen door een ‘sociaal’ leenstelsel. En door het invoeren van de langstudeerdersboete moeten studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen een boete van 3000 euro betalen, bovenop het reguliere collegegeld.
Ruttes bezuinigingsbewind laat studenten dus zelf opdraaien voor de investeringen in onderwijs, en investeert per student minder in het hoger onderwijs.

Koopkrachtplaatjes

Deze maatregelen zijn slechts een deel van wat het kabinet in 2012 voor ons in petto heeft.
Door een stapeling van verschillende bezuinigen zullen veel mensen vele malen harder getroffen worden dan de koopkrachtplaatjes nu nog aangeven. En dit komt bovenop de problemen die mensen aan de onderkant van de samenleving sowieso al hadden om rond te komen na eerdere bezuinigingen.

Het scenario dat de economische omstandigheden verder verslechteren is bepaald niet ondenkbaar. Daarom is het goed mogelijk dat het kabinet extra bezuinigingsmaatregelen in 2013 zal aankondigen. Maar de waanzin van dit crisisbeleid is juist, zoals al te zien is in een land als Griekenland, dat door bezuinigen de economische malaise juist versterkt wordt, aangezien de overgrote meerderheid van mensen steeds minder te besteden heeft.

In de hele eurozone zien we dan ook hetzelfde: regeringen die de kosten van het redden van de banken neerleggen bij de gewone bevolking. Onder het mom van ‘financiële discipline’ en ‘hervormingen’ wordt de neoliberale sloophamer ter hand genomen om de verzorgingsstaat, arbeidsrechten en pensioenvoorzieningen verder af te breken.

Bij alle onzekerheid die er heerst over de economie is er bij Ruttes kabinet één ding zeker. Terwijl het aantal Nederlandse miljonairs vorig jaar steeg naar maar liefst 134.100, en banken en multinationals weer miljoenenwinsten boeken, kiest Den Haag er voor het geld te halen bij werkenden, studenten, uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en kunstenaars.

Hun verzet heeft er dan ook veel bij te winnen als de leugen van ‘allemaal inleveren’ wordt doorgeprikt en de eis naar voren wordt geschoven dat we het geld gaan halen waar het zit.

Lees ook: Afrekenen met rechtse hobby’s