De gaskraan moet helemaal dicht

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen hebben bijna alle partijen zich uitgesproken voor vermindering van de gaswinning in Groningen. Maar door slechts een vermindering voor te stellen, blijven ze economische belangen boven de veiligheid van de bevolking plaatsen.
4 maart 2015

Het gas in Groningen wordt gewonnen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit bedrijf is voor 50 procent in handen van Shell en voor 50 procent in handen van ExxonMobil.

In februari oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vernietigend over de besluitvorming rond de gaswinning. Zowel bij de NAM als bij het ministerie van Economische Zaken heeft de maximale opbrengst steeds op de eerste plaats gestaan en niet de veiligheid van de inwoners van Groningen. Hoewel het rapport geen nieuws bevat voor de Groningers, is het goed dat er eindelijk officiële erkenning is van deze wanpraktijken.

Maar bij het oplossen van de problematiek blijft de Haagse politiek tekort schieten. De druk op Kamp om de gaskraan niet weer helemaal open te draaien groeit weliswaar, maar ook zijn tegenstanders vinden het moeilijk om volledig en definitief af te rekenen met hun aardgasverslaving.

Dit terwijl de gaswinning eigenlijk gisteren al had moeten worden stopgezet om het risico op aardbevingen zoveel mogelijk te verminderen. Daar komt bij dat aardgas, net als alle andere fossiele brandstoffen, bijzonder slecht is voor het milieu. Overschakelen op duurzame energie is beter voor mens en natuur.

De terughoudendheid van politieke partijen om de gaskraan volledig dicht te draaien komt met name voort uit de angst voor een gat op de begroting. Dat is natuurlijk prima op te vangen door multinationals zoals Shell gewoon belasting te laten betalen. Maar dat vraagt wel een breuk met de neoliberale consensus die in Den Haag heerst en dat is voor veel politieke partijen nog altijd een brug te ver.

Noot van de redactie: Inmiddels wil een Kamermeerderheid dat Kamp de aanbevelingen uit het recente onderzoeksrapport overneemt.