De bruine Renaissance van Thierry Baudet

Bij de parlementsverkiezingen kwam Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, als een van de nieuwe partijen in de Tweede Kamer. Ze doet zich voor als een nette partij die voorstander is van directe democratie. In werkelijkheid is de politieke ideologie van de partij neofascistisch.
13 juni 2017

Door Jeroen van der Starre

De afgelopen vijftien jaar is moslimhaat in Nederland steeds verder genormaliseerd. Gevestigde politici gebruikten het om hun oorlogen in het Midden-Oosten te rechtvaardigen en de aandacht af te leiden van hun afbraak- en bezuinigingsbeleid. Wilders bouwde een electorale beweging op die zuiver en alleen is gebaseerd op racisme en haat.

Ondertussen hebben extreem-rechtse, maar ook serieuzere media racistische ideeën als ‘islamisering’ bon ton helpen maken: het AD geeft de extreem-rechtse propagandist Wierd Duk alle ruimte om deze samenzweringstheorie te verspreiden, maar ook iemand als Rosanne Hetzberger neemt het woord klakkeloos over.

In Nederland heeft de voortschrijdende normalisering van dit soort racistisch en extremistisch gedachtengoed ertoe geleid dat er inmiddels twee extreem-rechtse partijen in het parlement zitten. Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet is zeker de gevaarlijkste van deze twee en heeft geleerd van de fouten van Wilders.

Wilders wilde met zijn PVV door middel van verkiezingen direct – zonder een partij-apparaat op te bouwen of moeilijk te controleren beweging – het torentje in door de grootste te worden. Deze strategie bleek zijn achilleshiel: VVD en CDA namen grote delen van het PVV-programma over, maar bleven Wilders uitsluiten. Op die manier werd een ‘premierstrijd’ tussen Rutte en Wilders voorkomen.

Baudet

Baudet is wél van plan om een partij op te bouwen, en zelfs een beweging. Hij associeert zich openlijk met fascisten van het Vlaams Belang en de Oostenrijkse FPÖ en sprak enkele jaren terug op de IJzerwake – een samenkomst voor extreem-rechts in Vlaanderen. Zijn ambitie is om het succes van de Alt-Right-beweging in Nederland te kopiëren.

Je kunt van alles van van Baudet zeggen, een originele denker is hij zeker niet. Zijn politieke ideeën gaan, via de Alt-Right, terug op massamoordenaar Anders Breivik en de klassieke nazi-ideologie. Dit neofascisme verschilt van andere fascistische stromingen in dat het een vernieuwing van het fascisme probeert te zijn.

Anders dan neonazigroepjes gaan deze neofascisten de symboliek van het fascisme en openlijk antisemitisme vaak uit de weg, omdat ze begrijpen dat dit de opbouw van hun beweging in de weg staat. Dat neemt niet weg dat Baudets belangrijkste politieke ideeën van de nazi’s afkomstig zijn – de verschillen zijn miniem en cosmetisch.

Zijn politieke ideologie bestaat uit drie kernelementen: een essentialistische opvatting van het ‘volk’; het idee dat er een linkse samenzwering is om dat volk te ‘verdunnen’; en het idee dat moslims een geheime agenda hebben om de wereld over te nemen.

Blut und Boden

Baudet heeft de mond vol over het Nederlandse volk. Dat volk is één en ongedeeld, onveranderlijk en is onlosmakelijk verbonden met één cultuur, één natie en – tussen de regels – één etnische groep. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn opvatting dat ‘geen enkele andere cultuur op aarde … ooit zo open en pluriform geweest [is] als onze cultuur altijd geweest is.’ Of uit zijn visie dat modernistische architectuur een ‘daad van agressie tegen de gemeenschap’ zou zijn.

Dit volksessentialisme legt minder nadruk op ras dan het nazistische idee van de Volksgemeinschaft, maar verschilt er niet wezenlijk van. Baudet baseert zich hier op zijn ‘favo auteur’, de onder de Alt-Right geliefde denker Oswald Spengler. Spengler is een voorloper van de nazi’s die er een meer ‘culturalistische’ rassenleer op nahield en de naamgever van de Blut und Boden-theorie.

De ware volksaard van ‘de Nederlander’ komt toevalligerwijs precies overeen met de ideeën van Thierry Baudet: ‘Er zijn zoveel mensen die onverminderd vitaal zijn en die gewoon de nationale cultuur willen beschermen’.

Dat Baudet minder nadruk legt op ras – geen erg populair concept – betekent natuurlijk nog niet dat het begrip geen rol speelt in zijn politiek. Integendeel: in een interview (vanaf 21:25) met Filemon Wesselink geeft hij toe dat ras en cultuur ‘natuurlijk niet echt zo te scheiden’ zijn. En blijkens een informatief artikel in de Groene Amsterdammer gelooft Baudet rassenvermenging de oorzaak is van de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk: op een goed moment was er ‘geen etnische Romein meer over.’

Cultuurmarxisme

Het o zo vitale Nederlandse volk wordt volgens Baudet echter ‘van binnenuit aangevallen’ door een linkse elite. Deze elite omvat de modernistische kunsten (die hij overigens exact zo omschrijft als de nazi’s Entartete Kunst definieerden), vrijwel alle politieke partijen, de meeste media, de multinationals (die blijkbaar ook links zijn), de wetenschap – kortom: alles en iedereen die het niet met Baudet eens is.

Deze omvattende geheime samenzwering van volksverraders heeft maar een doel: het kapotmaken van het Nederlandse volk door ‘verdunning’ en ‘vermenging’. Het is niet overdreven om dit een samenzweringstheorie te noemen: ‘Ik kan me niet anders voorstellen dan dat onze elites achter de schermen zitten te gniffelen over wat ze nu weer voor problematiek op ons afsturen,’ zegt Baudet.

Waarom doet deze elite dit? Omdat het ‘cultuurmarxisten’ zijn. De theorie van het ‘cultuurmarxisme’ heeft Baudet vermoedelijk van naziterrorist Breivik gestolen. Deze extreem-rechtse samenzweringstheorie is in feite een vernieuwde vorm van de nazistische theorie van het Kulturbolschewismus. De (overwegend Joodse) filosofen van de Frankfurter Schule zouden na hun vlucht naar de VS in de jaren 30 via Hollywood de gehele westerse wereld hebben overgenomen.

‘Alleen wanneer we een volkomen vervreemding forceren kan de wereldrevolutie nog worden gerealiseerd. Vandaar de atonale muziek, de afschrikwekkende bouwsels die onze stadssilhouetten ontsieren, maar ook het enthousiasme voor massa-immigratie en politieke megaprojecten zoals de EU,’ zo vat Baudet het theorietje samen.

Moslimhaat

Tot slot wordt het volk ook nog eens van buitenaf aangevallen door moslims en de ‘islamisering’: het geloof dat moslims een geheime samenzwering vormen om de wereld over te nemen en de Sharia in te voeren. Zoals Karim Bettache al eens opmerkte (zie ook hier), is ‘islamisering’ vooral een vertaling van het Duitse ‘Verjudung’ (of: ‘Semitisierung’): het idee dat Joden de Duitse maatschappij overnamen, en dat dat vanaf eind 19de eeuw een basis legde voor het nazisme.

Dat FvD-adviseur De Haze Winkelman in de racistische ‘Plan van Kalergi’-theorie aanhangt is daarom geen toeval, maar simpelweg onderdeel van de FvD-politiek. Baudet zelf is ‘vriend’ van de International Center for Western Values – het clubje van Bat Ye’or (Gisele Littman), die de ‘theorie’ hoogstpersoonlijk uit de duim zoog.

De vergelijking met het nazisme dringt zich opnieuw op. Het enige echte verschil tussen het wereldbeeld van Baudet en de internationale politieke stroming die hij vertegenwoordigt enerzijds, en dat van Hitler en de zijnen anderzijds, is dat de nazi’s het ‘Wereldjodendom’ verantwoordelijk hielden voor alles: zij zaten zowel achter de socialistische beweging als het grootkapitaal en speelden tot slot nog de rol van buitenlandse indringers.

De nieuwe fascistische ideologie maakt ‘links’ verantwoordelijk voor de eerste twee zaken en de moslims voor het laatste. Het antisemitisme wordt op deze manier naar de achtergrond verschoven.

Zuivering

Het doel van Baudet is in dit licht heel duidelijk: zuivering van het ‘maatschappelijk lichaam’ van de auto-immuunziekte (links) en de vijand van buitenaf (moslims). Zelf drukt hij zich liefst cryptisch uit, maar herstel van het ‘Avondland’ – ‘een wereld zonder islam’, in de woorden van Baudet (vanaf 9:20) – is duidelijk het doel.

Dat hij referenda hierin als middel wil gebruiken is niet verwonderlijk. Extreem-rechts in Zwitserland zet referenda steevast in om te proberen de rechten van minderheden in te perken en zo grondrechten en internationale mensenrechtenverdragen te omzeilen. Bovendien weet Baudet al uit eigen ervaring dat extreem-rechts referenda – met de ‘juiste’ vraagstelling – uitstekend kan gebruiken om zich mee op te bouwen.

Maar het zou een fout zijn om te geloven dat FvD zich wel tot vreedzame middelen zal beperken. Baudet heeft het expliciet over een op hande zijnde burgeroorlog: door de ‘massa-immigratie’ en de ‘natuurlijke politieke aspiraties van moslims’ zouden we een ‘pan-Europese burgeroorlog’ kunnen verwachten.

Daarbij is gewelddadig verzet tegen ‘agressie tegen het volk’ voor Baudet überhaupt gerechtvaardigd: de rellen in Geldermalsen waren bijvoorbeeld een kwestie van ‘noodweer’, tegen een ‘enorme injectie van criminaliteit in onze samenleving’ – dus de komst van een asielzoekerscentrum. Zelfs op dit punt toont Baudet zich een trouwe leerling van Breivik, die dezelfde rechtvaardiging gebruikte voor zijn terreuraanslagen.

Strategie en tactiek

Volgens een recent artikel in de Volkskrant is FvD geen extreem-rechtse partij, omdat afschaffing van de parlementaire democratie geen onderdeel is van hun politieke programma. Maar dit mist de dictatoriale implicaties van Baudets wereldbeeld. Hij baseert zich op de ‘volkswil’, maar de meerderheid van de Nederlanders – moslims, links, wetenschappers, kunstenaars, de ‘kartelpartijen’ en hun aanhang – zijn voor hem geen onderdeel van het ‘volk’, maar een kanker die uitgesneden moet worden. Bovendien vindt hij dat zijn volkje het recht heeft om zich met geweld te ‘verdedigen’ tegen volstrekt imaginaire bedreigingen en zo zijn wil op te leggen.

Betekent dit dat Baudet van plan is om een gewelddadige straatbeweging op te bouwen, zoals de fascisten van Mussolini en de nazi’s van Hitler deden? Dat lijkt niet zijn onmiddellijke doel te zijn, hoewel samenwerking met lokale extreem-rechtse partijen zoals Leefbaar Rotterdam kan leiden tot een versnelling van dit proces. Op korte termijn wil Baudet zijn partij verder opbouwen en werken aan het verder normaliseren van (delen van) zijn politieke ideologie. Hij weet zich hierin gesteund door het bruine mediakartel van onder meer GeenStijl, TPO, de Dagelijkse Standaard en propagandisten als Wierd Duk.

In dit opzicht heeft Baudet geen haast en hij begrijpt dat het gebruik van fascistische methoden – het opzetten van knokploegen om tegenstanders en minderheden te intimideren en te terroriseren – hem op dit moment alleen zou tegenwerken.

Maar dat neemt niet weg dat deze methoden een logische consequentie zijn van zijn apocalyptische en alarmistische retoriek. De figuren die geloof hechten aan Baudets ideologie zullen vroeg of laat in het geweer willen komen tegen de alomtegenwoordige samenzweringen.

Het is duidelijk dat een deel van de FvD-achterban inmiddels als met een soort doe-het-zelf-fascisme is begonnen. Critici van Forum, zoals Anne Fleur Dekker, krijgen al langer te maken met serieuze bedreigingen en andere pogingen tot intimidatie.

Op dit moment kunnen we desondanks niet zeggen dat FvD een fascistische beweging is. Nu is het een parlementaire partij met een fascistische ideologie, die een basis legt voor zo’n beweging. Maar hoe langer FvD erin slaagt om het karakter van haar politiek te verhullen, hoe beter ze erin slaagt dat te doen. Het is daarom van het grootste belang om de partij te ontmaskeren en te dwingen haar ware gezicht te laten zien. Hoe eerder duidelijk is wat er schuilgaat achter de ‘respectabele’ kop van Baudet, hoe effectiever we zullen zijn om het terug het riool in te dringen.