De beweging verbreden tegen Ruttes racistische gif

Het verlies van de PVV bij de Provinciale Statenverkiezingen was voor velen een opluchting. Eerder was immers forse winst voorspeld. Maar het is belangrijk ons niet in slaap te laten sussen: het racisme in Nederland is niet beperkt tot de PVV en het is verre van verdwenen.
31 maart 2015

Door Angela Ettema

In maart berichtte de Volkskrant dat de kansen op een baan voor ‘allochtonen’ vrijwel nergens in Europa zo laag zijn als in Nederland. Zelfs in Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid hoger is, zitten minder ‘allochtonen’ zonder werk. 19,6 procent van de Marokkanen is werkloos, tegen 5,7 procent van de ‘autochtonen’. Van de Antillianen is nu 19,3 procent werkloos, tegen 15,3 procent van de Turken en 13,9 procent van de Surinamers.

Vooral moslims worden het slachtoffer van openlijk racisme. Al jaren heerst er in Nederland een islamofobe sfeer, waarin onder het mom van ‘religiekritiek’ de grofste beledigingen over moslims geuit worden. Met name sinds de aanslag op Charlie Hebdo is er een toename in agressie jegens moslims. Opvallend is dat het vaak gaat om fysieke aanvallen door mannen op vrouwen die een hoofddoek dragen.

Er is alle reden om maatregelen te nemen tegen dit racisme, dat mensen onderling verdeelt en de samenleving vergiftigt. Helaas laten de meeste politieke partijen het afweten bij het bestrijden van racisme. Met name de VVD hengelt nadrukkelijk naar de gunst van PVV-sympathisanten door mee te gaan in racistische stemmingmakerij.

Premier van wit Nederland

In de aanloop naar de verkiezingen ging Mark Rutte keer op keer mee in de racistische logica van de PVV. Niet alleen pakt zijn neoliberale participatiemaatschappij slecht uit voor mensen met lagere inkomens, ook is hij vooral de premier van de witte Nederlanders.

Vorig jaar zei Rutte nog: ‘Zwarte Piet is zwart en dat kan ik niet veranderen.’ Dezelfde logica hanteerde hij in een interview in de Metro. Hij gaf toe dat het ‘echt uitmaakt of je Mohammed of Jan heet als je solliciteert’. Maar vervolgens zei hij: ‘Ik heb daarover nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dit niet kan oplossen.’

Als het gaat om het wegbezuinigen van sociale voorzieningen is Rutte een en al daadkracht. Bij het bestrijden van discriminatie toont hij minder inzet. Volgens Rutte ligt de oplossing bij Mohammed, die zich als ‘nieuwkomer’ moet ‘invechten’. Maar de Mohammeds en Zeyneps die Rutte op een Haagse vmbo-school geschiedenisles geeft zijn veelal hier geboren. Wanneer worden zij eindelijk behandeld als gewone Nederlanders?

In een verkiezingsdebat van RTL was Rutte de enige aanwezige politiek leider die de stelling onderschreef dat Syriëgangers beter konden sneuvelen dan terugkeren. Terecht concludeerde D66-leider Alexander Pechtold: ‘Wilders is er niet, toch blijkt dat zijn gedachtengoed hier staat.’

In een ander debat, met Wilders, ging Rutte volkomen mee in het PVV-frame van dreigende islamisering. In een betoog over de noodzaak om ‘onze waarden’ te verdedigen positioneerde Rutte zich als iemand met dezelfde waarden als de geradicaliseerde ex-VVD’er Wilders. Na de verkiezingen kwam VVD-Kamerlid Malik Azmani met het voorstel om de Europese buitengrenzen nog verder te sluiten om voortaan vluchtelingen van buiten Europa te weren. Dit voorstel is in strijd is met diverse internationale verdragen en lijkt vooral bedoeld om het rechtse profiel van de VVD te versterken.

Verbreden en verbinden

Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, demonstreerden in Amsterdam duizend mensen tegen racisme en islamofobie. Deze opkomst had veel hoger kunnen zijn, als de linkse partijen en vakbonden hun achterban actief hadden gemobiliseerd. Leden van de linkse partijen waren op individuele basis aanwezig, maar er was geen sprake van een georganiseerde aanwezigheid.

De afgelopen jaren hebben activisten uit de campagne tegen Zwarte Piet de strijd tegen racisme een nieuwe impuls gegeven. Er is een diverse en strijdbare beweging ontstaan, waarin veel jongeren actief zijn. Het komt er nu op aan de strijd tegen racisme te verbreden en te verbinden met verzet tegen de bezuinigingen. In Griekenland heeft een sterke linkse beweging die verzet tegen zowel racisme als bezuinigingen. Daardoor is de invloed van de fascistische Gouden Dageraad ingeperkt.