De ayatollah en de haai

De protesten in Teheran zijn de neerslag van een strijd binnen de elite van Iran. De strijd begon al in de nadagen van de Islamitische Revolutie en draait behalve om het morele gehalte en het bestuur van het land vooral om de greep op de economie. Dit beargumenteert Peyman Jafari in De Groene Amsterdammer.

25 juni 2009

IranStudenten

Parallel aan het drama dat zich deze dagen in de straten van Iran voltrekt, is er in het paleis van de macht een shakespeareaanse tragedie aan de gang met de bijbehorende intriges, jaloezie, waanideeën, woede-uitbarstingen, machtslust en waarschijnlijk een fatale afloop voor de protagonisten. De huidige botsing tussen president Ahmadinejad, Opperste Leider Khamenei, oud-president Rafsanjani en oppositieleider Mousavi is de voorlopige apotheose van een plot die in de nadagen van de Iraanse revolutie begon. Persoonlijke aversie is hierin nauw verbonden met de tegenstelling tussen sociale klassen en concurrerende interpretaties van de islam.

Lees de rest van het artikel op de website van De Groene Amsterdammer