De 15 mei beweging: verspreid de opstand!

Sinds 15 mei hebben de protesten en tentenkampen zich als een spoor van buskruit door Spanje verspreid. Door heel Europa vinden solidariteitsprotesten plaats, ook in Amsterdam waar elke avond op de Dam gedemonstreerd wordt. Hier publiceren we een verklaring van onze Spaanse zusterorgansiatie En Lucha.
25 mei 2011

Foto: Jongeren lopen voorop in de protesten in Spanje.

Na drie en een half jaar van crisis, een groeiende spiraal van bezuinigingen, onveilige werksituaties en werkloosheid, zijn de protesten de vonk geweest die de atmosfeer, geladen met frustratie, verontwaardiging en woede, in vlam zetten. De passiviteit van de grote vakbonden – die zo ver gaat dat ze gezamenlijk met de regering de pensioenleeftijd tot 67 jaar hebben verhoogd – samen met de gematigdheid en het verraad van gevestigd links, heeft in de afgelopen maanden tot een toenemende verbolgenheid geleid.

De tentenkampen zijn voortgekomen uit de succesvolle ‘Echte Democratie nu!’ demonstraties van zondag 15 mei en de enorme demonstratie op zaterdag 14 mei in Barcelona tegen de bezuinigingen van de Catelaanse regering. Deze explosie is echter niet uit het niets gekomen. Het is onderdeel van de opleving van strijd in geheel Europa, en in het bijzonder die in Griekenland. En er is bovendien een duidelijk verband met de revoluties in de Arabische wereld, waar de protestbewegingen ook werden geleid door jongeren zonder werk of toekomst.

Er is echter niet alleen maar sprake van een sociale opstand die is uitgelokt door de effecten van de crisis en aanvallen van de sociaaldemocratische PSOE regering. Dit is ook een politieke opstand die zich terecht verzet tegen de gevestigde politieke orde en de beperkte aard van de huidige democratie.

De tentenkampen die worden opgericht in het hele land zijn een authentieke uitdaging voor het institutionele kader, omdat ze het uitdrukkelijke verbod van de Kiescommissie uitdagen. Het feit dat de kampen zullen doorgaan op de dag van de lokale verkiezingen van 22 mei, is voor de nationale en regionale regeringen een zeer oncomfortabele daad van burgerlijke ongehoorzaamheid vanwege het ondermijnen van de ‘dag van bezinning’ (een verplichte onthouding van politieke activiteit) op de dag voor het stemmen. De meeste kampen hebben hun eigen ‘dag van bezinning’ georganiseerd op de 21ste.

Deze opstand is van groot belang. Ten eerste omdat zij het algemeen heersende pessimisme heeft doorbroken; het heeft, door zijn voorbeeld, een nieuwe atmosfeer gecreëerd die laat zien dat mensen kunnen en willen strijden. Ten tweede toont het het vermogen van collectieve participatie, creativiteit en organisatie door diegenen van ons die het meest worden getroffen door de crisis. Tegelijkertijd laten de kampen, met hun massavergaderingen, zien hoe echte democratie eruit ziet, georganiseerd van onder af. Ze laten zien dat er een alternatief is voor parlementarisme, en slechts één keer in de vier jaar stemmen. Tot slot hebben ze een duidelijk antikapitalistische inhoud: ze eisen concrete en wereldwijde alternatieven voor het huidige systeem.

Het is belangrijk dat de opstand doorgaat voorbij 22 mei en dat hij zijn invloed uitbreidt, door de raden uit te breiden in de bedrijven, universiteiten en scholen. De enorme energie, moed en activiteit die wordt getoond in de kampen moeten zich verbinden met de grote materiële kracht van de arbeidersklasse – iets dat we, hoewel kortdurend, al zagen tijdens de algemene staking van 29 september.

Als En Lucha roepen we iedereen op om actief deel te nemen aan de kampen, om je te organiseren en te mobiliseren op ieder vlak. Nu is de tijd om naar voren te stappen en de opstand uit te bouwen.

En Lucha, 19 mei 2011

Afgelopen zaterdag kwamen 400 demonstranten bijeen op de Dam: ‘El pueblo unido, jamas sera vencido’ (een verenigd volk, zal nooit verslagen worden).