Competitiviteitspact: nadere invulling neoliberale agenda

De zogeheten euro crisis die ontstond vanuit het bijna faillissement van Griekenland is als aanleiding gebruikt om de oude strategie van Lissabon uit 2000 nog eens flink op te poetsen. Onder het mom van het overeind houden van de euro worden nu de hoogte van de lonen, pensioenen en de pensioenleeftijd aangevallen.

28 maart 2011

Foto: vakbondsdemonstratie tegen het bezuinigingsbeleid, Brussel, 29 september 2010.


Uit de nieuwsbrief van FNV Vecht voor je Recht

In het verlengde van de bankencrisis kwamen de landen die toch al een groot tekort op

hun begrotingsbalans hadden zwaar in de problemen. Faillissement dreigde voor

Griekenland en Ierland en er zijn grote zorgen over Portugal en Spanje. Cynisch worden

dit ook wel de PIGS landen genoemd. Het zijn in ieder geval de landen waar de rekening

van de bankencrisis zonder pardon bij de gewone mensen wordt neergelegd en waar

maatregelen als feitelijke inkomensverlaging voor gepensioneerden en ambtenaren en

massa-ontslag op de agenda staan.

In andere landen wil men vooral door de pensioenen
en de salarissen niet te verhogen de koopkracht op termijn uithollen. De zogeheten euro
crisis die ontstond vanuit het bijna faillissement van Griekenland is als aanleiding
gebruikt om de oude strategie van Lissabon uit 2000 nog eens flink op te poetsen. Onder
het mom van het overeind houden van de euro worden nu de hoogte van de lonen,

pensioenen en de pensioenleeftijd aangevallen. Alsof hier de oorzaak van de crisis ligt.

Een crisis die is veroorzaakt door het casino-kapitalisme, veroorzaakt door het
ongehoorde gokgedrag van de bankiers in hun jacht naar zelf verrijking. In heel Europa
worden nu de gewone mensen geconfronteerd met de rekening en het
competitiviteitspact is het nieuwste middel om dit door te voeren.

FNV leiding mist de aansluiting

Donderdag 24 maart organiseerde de Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) een Europese actiedag tegen de bezuinigingen
, maar vooral ook tegen de inhoud van het competitiviteitspact. Ondanks het feit dat het
EVV deze actiedag weken van tevoren heeft aangekondigd heeft de FNV-leiding deze

actiedag volledig genegeerd. Alsof de 18 miljard aan bezuinigingen van het kabinet Rutte

geen enkele relatie heeft met de bankencrisis en de Europese agenda. Het lijkt er sterk

op dat de FNV-leiding volledig in zichzelf gekeerd aan het navelstaren is en het contact

met de boze buitenwereld heeft verloren.

Op het allerlaatste moment gaat Agnes
Jongerius naar Brussel om zonder enige ondersteuning van een vakbondsdelegatie toch
te spreken op de demonstraties van ACV en ABVV. Terwijl de Belgische vakbonden in de
aanloop naar deze dag van protest verkondigden dat de buurlanden ondersteuning

zouden komen geven, geeft de FNV niet thuis. Op zaterdag 26 maart demonstreren in Londen
honderdduizenden mensen tegen de bezuinigingen, 250.000 volgens de BBC en 500.000 volgens The Guardian. De vorige keer toen bijna 50.000 mensen in Londen de straat op

gingen stuurde de FNV nog een delegatie van 70. Nu heeft de FNV het gewoon aan zich

voorbij laten gaan. Op 9 april is er een EVV demonstratie in Boedapest. De FNV zal Agnes
er wel heen sturen en denken laten we er verder vooral niet te veel aan doen.

Terwijl
deze storm van protest in Europa juist door de FNV-leiding gebruikt moet worden om ook

de mensen in Nederland bewust te maken van de achtergronden bij deze ongehoorde
aanval op de gewone mensen. De crisis en de bezuinigingen zijn geen natuurramp, maar
een gevolg van menselijke keuzes. Je kunt de miljarden aan belastingontwijking door de

multinationals aanpakken, je kunt de villasubsidies stoppen, je kunt de 8 procent rijkste

Nederlanders 3 procent extra vermogensheffing laten betalen om zo 18 miljard bijeen te

harken of je kunt het kabinet Rutte zijn gang laten gaan. Die simpele keuze moet keer op

keer centraal gesteld worden in het debat wat hierover gevoerd wordt.

Stop de aanval op gewone mensen

Om ervoor te zorgen dat de rekening op de juiste plaats wordt neergelegd zal de aanval

op de gewone mensen gestopt moeten worden. Op allerlei deelonderwerpen zijn er

succesvolle mobilisaties geweest die een aantal malen 10.000 mensen of zelfs meer op

de been brachten. Speciaal onderwijs, studenten, de kunst, de publieke sector,

Armoede werkt niet, TNT, allemaal geslaagde protesten op deelgebieden. Het gaat er nu

om deze deelprotesten te verenigingen in een massaal protest tegen het beleid van dit

kabinet en tegen het voorgenomen beleid van de EU.

Bescherm AOW en pensioen

De crisis en de langere levensverwachting worden nu in stelling gebracht om de

pensioenleeftijd te verhogen. Maar in 2002 t/m 2004 werd dezelfde discussie gevoerd.

Inmiddels is de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd in Nederland van 57 jaar in 1990

opgelopen naar 62.5 jaar nu en zonder nieuwe verslechteringen zal deze zeker oplopen

naar 63.5 jaar. Daarmee is Nederland de feitelijke koploper in Europa. Het klopt dat

Duitsland het besluit tot ophogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar heeft genomen
,
maar dat zal pas in 2025 effectief worden. De discussie om bij ons hetzelfde te doen

speelt nu ook bij ons.

Feitelijke reden voor deze discussie is tweeledig. Er wordt een
tekort voorzien op de arbeidsmarkt, waarbij het zeer de vraag is of dit klopt als je het in
het EU verband van 27 landen bekijkt. Tekort aan arbeidskracht leidt tot hogere lonen,
langer doorwerken maakt meer arbeidskracht beschikbaar en zal daarom een drukkend
effect hebben op de lonen. Tweede reden is dat als je de AOW naar 67 jaar brengt, je op termijn 4.2 miljard euro bezuinigd en zo is het een effectieve manier om een deel van de rekening
van de crisis bij de gewone mensen neer te leggen. Als je het zou willen en de rekening

neerlegt bij de meest draagkrachtigen, de multinationale bedrijven en de banken dan kan

de AOW en het pensioen gewoon op 65 jaar blijven.

FNV maakt noodgedwongen pas op de plaats

Nadat eerst de missie in Afghanistan voor flinke vertraging zorgde in het AOW/pensioen

dossier (zie Taliban redt voorlopig onze AOW) blijkt nu dat de FNV-leiding

maandenlang heeft zitten studeren om een manier te vinden om al onze opgebouwde

pensioenrechten zoals dat heet zacht te maken, en dan gooit de landsadvocaat weer roet

in het eten. Dat gaat het Europese Hof voor Justitie nooit goed vinden.

FNV Bondgenoten
heeft nu, naar aanleiding van deze zeperd, met de vuist op tafel geslagen en duidelijk
een aantal grenzen aangegeven. Dit wordt door FNV Bouw en ABVAKABO FNV

ondersteund. Daarmee is het mandaat van de FNV onderhandelaars opeens fors kleiner

en lijkt een overeenstemming met werkgevers en kabinet verder weg dan ooit. Maar

goed beter laat dan nooit, alleen als de FNV-leiding deze weg niet wenst op te gaan is er

maar één alternatief: opzouten. Iets wat al veel eerder had moeten gebeuren. De kaarten

in het AOW/pensioen dossier liggen nu weer open. Laat de FNV maar gaan beginnen met

de mobilisatie en dan wel voor een breed front tegen alle bezuinigen.

Lees de rest van de nieuwsbrief op de site van FNV Vecht voor je Recht.