Chemours: het monster van Dordt

Aan de rand van het charmante Dordrecht staat Chemours, voorheen DuPont genoemd. DuPont, een van oorsprong Amerikaans chemiebedrijf, heeft meer dan twintig jaar de giftige stof C8 (PFOA ) uitgestoten over zijn werknemers en omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht.
6 september 2016

Door Talitha Alders

C8 heeft zeer nadelige gevolgen voor de gezondheid. Langdurige blootstelling brengt risico’s met zich mee voor onder andere de lever, en de voortplanting. Het is mogelijk zelfs kankerverwekkend. Medewerkers en omwonenden hebben Chemours en hun gemeenten laten weten dat zij bang zijn voor de gevolgen van de blootstelling.

Maar bloedtests blijven zeer beperkt voor omwonenden, al is er door onderzoek van het RIVM aangetoond dat er onder buurtbewoners een verhoogd gezondheidsrisico is. DuPont laat vroegere werknemers helemaal aan hun lot over. Onder druk van de FNV zorgt Chemours eindelijk wel voor bloedtests van hun (oud-)werknemers, na dit in eerste instantie geweigerd te hebben.

Er zijn avonden georganiseerd om angsten uit te spreken. Dat ‘publieke diensten’ er voor de winst zijn en niet voor het volk werd op zo’n avond duidelijk in een uitspraak van Henk Klapwijk van de Dienst Jeugd en Gezondheid: ‘Wij adviseren de overheid geen groot bevolkingsonderzoek te laten doen.’ ‘Wat niet weet, wat niet deert’, had Klapwijk erachteraan kunnen plakken. Dat past prima als nieuwe slogan voor DuPont.

Dat de (oud-)medewerkers en buurtbewoners zich wel degelijk terecht zorgen maken, blijkt uit de vergelijking met de problemen die DuPont heeft veroorzaakt in Amerika, waar het bedrijf al miljoenen aan slachtoffers heeft moeten uitkeren. In Nederland heeft DuPont slechts boetes betaald voor het lozen van giftig afval in rivieren. Maar wat is een boete van 10.000 euro nou voor een van de grootste chemiegiganten ter wereld?

DuPont wist sinds 1961 al dat C8 giftig was voor dieren en ernstige ziektes kon teweegbrengen. Sinds 2013 is de stof verboden in Nederland. Chemours heeft C8 nu vervangen door GenX, wat helaas absoluut niet beter is. Ook deze stof komt niet door de test en blijkt bij muizen en ratten kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen te veroorzaken.

Met een flink staaltje kapitalistische logica beweert Chemours dat deze tests niets zeggen, want hé, muizen en ratten zijn geen mensen. En zo lijkt dit vreselijke verhaal zich te herhalen.

Provincie Zuid-Holland blijft opvallend stil. De chemische stof staat namelijk nog niet op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Sowieso moeten we ons afvragen hoe het kan dat DuPont decennialang C8 heeft kunnen gebruiken. Volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van stichting Maatschappij en Veiligheid, is er duidelijk gesjoemeld met de regels.

Het is dan ook tijd voor een hardere aanpak om dit kapitalistische monster te bedwingen. We moeten eisen dat het toezicht strenger wordt en slachtoffers steunen in hun strijd voor rechtvaardigheid. Mensen boven winst!