Chemours blijft regels aan laars lappen

Het omstreden chemiebedrijf Chemours – het vroegere DuPont – in Dordrecht raakte afgelopen maand opnieuw in opspraak. In grote delen van Zuid-Holland is de giftige stof GenX in het drinkwater aangetroffen. De directe omgeving van de fabriek is zwaar vervuild.
21 augustus 2017

Afgelopen maand bleek dat GenX – een giftige stof die Chemours uitstoot en loost – in grote delen van Zuid-Holland in het drinkwater terecht is gekomen. In totaal gaat het om meer dan drie miljoen wateraansluitingen.

De gemeente en de landelijke politiek staan de lozing van de giftige stof toe. Het is een zogenaamd ‘opkomende stof’, wat wil zeggen dat zowel op korte als op lange termijn onduidelijk is wat de effecten zijn. Omdat daarmee niet zeker was dat het lozen van de stof schadelijk is, werd een vergunning afgegeven.

Korte tijd later publiceerden onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam een onderzoek waaruit bleek dat de omgeving van de fabriek zwaar vervuil is: met GenX, maar ook met C8 (PFOA), de inmiddels verboden ‘voorganger’ ervan. Omwonenden wordt aangeraden om geen groenten uit eigen tuin meer te eten, omdat ook die de giftige stoffen hebben opgenomen.

Burgemeester Van der Velde (PvdA) uit Dordrecht reageerde geërgerd op het onderzoek: dat zou alleen maar onrust veroorzaken onder de omwonenden. Het was ‘hoffelijker’ geweest om niet meteen in de openbaarheid te treden.

Chemours lijkt de regels steevast te hebben overtreden. Oud-medewerkers kampen met gezondheidsklachten wegens de veel te hoge concentraties C8 in hun bloed, terwijl het bedrijf al decennia wist dat het schadelijk was. Ook omwonenden bleken gevaarlijke hoeveelheden van de giftige stof in hun bloed te hebben.

Maar ook na de overstap naar GenX blijft het bedrijf de regels aan haar laars lappen: zo werd het bedrijf in juni nog door Rijkswaterstaat betrapt op het illegaal lozen van de gevaarlijke stof in de Merwede. Het bedrijf loog vervolgens dat het wel uit de lucht in het water moest zijn gevallen.

Chemours heeft er consequent voor gekozen om wat extra winst te maken ten koste van de gezondheid van haar personeel, omwonenden en de natuur. Daarmee toont het bedrijf zich een typische kapitalist. Maar toezichthouders en de politici hebben het bedrijf steevast de hand boven het hoofd gehouden. In mei stemde de Tweede Kamer tegen een motie om de lozing van GenX te verbieden. Van de PvdA tot en met de PVV werd tegen gestemd.

Dit illustreert de denkwijze in dit soort zaken: politici en toezichthouders zijn vooral bang dat ze bedrijven teveel beperken in hun zelfverrijking, en staan ze toe om onze gezondheid te riskeren. Het gevaar is dan ook groot dat Chemours nog maar het topje van de ijsberg is.

Op zaterdag 26 augustus is een protestmars in Dordrecht voor schoon water.