Cao-onderhandelingen ambulancewerkers vastgelopen

Ambulancewerkers strijden al sinds december vorig jaar voor een goede cao. Toen liep de cao Ambulancezorg af, die geldt voor zo’n 5500 medewerkers.
7 april 2013

Door Annette Ekelschot

Voor de start van de cao-onderhandelingen stuurden CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV een gezamenlijke brief naar werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). De inzet van de bonden was behoud van koopkracht en goede afspraken op diverse vlakken: duurzaam, veilig, gezond en plezierig werk; werk- en rusttijden; opleiding, inwerkperiode en een aantrekkelijk inkomen voor nieuwe medewerkers.


Onderhandelingen

Meteen vanaf de start op 8 november verliepen de onderhandelingen bijzonder moeizaam. De voorstellen vanuit de werkgeversorganisatie betekenen een verslechtering van de bestaande arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Het zou daarbij gaan om het starten vanaf willekeurige standplaatsen – dus veel meer woon-werkverkeer – en het inzetten van vakantie-uren voor scholing. Ook zou de onregelmatigheidstoeslag voor werken in de avonduren verdwijnen.

Deze eerste onderhandelingsronde liep dan ook vast. In februari kwam een nieuw bod van de werkgevers. Zij boden een structurele loonsverhoging van 2 procent in twee jaar en twee keer een eenmalige uitkering van bij elkaar opgeteld 1,25 procent. Het plan om de onregelmatigheidstoeslag te beperken was verdwenen. Maar AZN hield aan andere punten vast, zoals vergaande flexibilisering van de roosters, de flexibele standplaats en het functiewaarderingssysteem.

In een enquête wezen leden van de bonden dit bod massaal af. Een nieuwe onderhandelingsronde stond gepland voor 21 maart, maar de leden van Abvakabo FNV besloten dit niet lijdzaam af te wachten.

Acties

Op 4 maart kwamen ambulancemedewerkers in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Flevoland en later ook in de regio Haaglanden in actie. De ambulancemedewerkers namen tijdens de actie de tijd om patiënten voor te lichten. Ook namen ze meer tijd voor het reinigen van bijvoorbeeld de brancards in de ambulance en ze hielden zich beter aan de snelheidslimieten.

Op veel locaties oefent het management een hoge druk uit, zodat ambulancemedewerkers worden gedwongen om regels en richtlijnen te overtreden. De acties betroffen het geplande ziekenvervoer – het overgrote deel van de ritten – en niet de acute hulpverlening.

Vakbondsonderhandelaars hebben het eindbod dat werkgevers op 21 maart deden inmiddels ook afgewezen. Het biedt nog steeds geen aanknopingspunten voor een goede cao.

Fred Seifert, bestuurder van Abvakabo FNV, zegt: ‘Het aanvullende bod is nauwelijks een aanvullend bod te noemen. Het is te gek voor woorden dat de werkgevers hiermee durfden te komen.’ De Abvakabo maakt zich op voor langdurige acties zolang er geen akkoord is over een nieuwe cao. De CNV sluit zich (nog) niet aan.