Onze argumenten

Onze argumenten
14 juli 2012

Haal het geld waar het zit – – MateriaalOver de campagneDoe mee

Waar wordt op bezuinigd?
In 2010 opende het kabinet-Rutte de aanval op ondermeer lonen, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur, kinderopvang, ontwikkelingshulp, milieu en sociale voorzieningen – een bezuinigingsoperatie van maar liefst 18 miljard euro.

Na de val van het kabinet-Rutte besloot de Kunduzcoalitie bestaande uit CDA, VVD, D66, CU en GroenLinks tot een extra pakket aan bezuinigingen van 12,3 miljard in 2012-2013. De belangrijkste maatregelen uit het ‘Kunduzakkoord’ zijn:

• Een nullijn voor ambtenaren.
• Het verhogen van het eigen risico in de zorg naar 350 euro. De rollator verdwijnt uit het basispakket en voor gehoortoestellen wordt een eigen bijdrage van 25 procent gerekend.
• Liggeld à 7,50 euro per dag voor verblijf in een medische instelling.
• Een huurverhoging voor mensen met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar.
• Versnelde verhoging van de AOW-leeftijd: tot 67 jaar in 2023.
• Het afbreken van de ontslagbescherming.

Alsof dit nog niet genoeg is, stelt een groep van topambtenaren en vertegenwoordigers van het CPB en de Nederlandsche Bank dat tot 2017 nog eens 20 miljard extra bezuinigd moet worden. Wat ons te wachten staat is niets minder dan een permanente bezuinigingspolitiek.

Waarom is dit waanzin?
• De bezuinigingen zijn asociaal. Ze leiden tot het sluiten van bibliotheken, buurtcentra en brandweerkazernes. Het schrappen van de kinderopvangtoeslag, de reiskostenvergoeding en de eigen bijdrage in de zorg raken de meest kwetsbaren extra hard. Daarnaast verdwijnen vele waardevolle culturele instellingen als theaters en musea en gaat de kwaliteit van publieke diensten als onderwijs en openbaar vervoer achteruit.

• Er wordt bezuinigd op mensen die part noch deel hebben aan de crisis. De veroorzakers – de gokkers op de beurs, de bankiers en directeuren/aandeelhouders van grote bedrijven – gaan vrijuit. Hun winsten zijn privé, maar hun lasten worden collectief gemaakt.

• In plaats van de economie uit het slop te trekken, werken bezuinigingen averechts en duwen de economie juist in een neerwaartse spiraal. Door de bezuinigingen hebben mensen minder te besteden, gaan belastinginkomsten omlaag en houden bedrijven de hand op de knip.

• De bezuinigingen vergroten de ongelijkheid. Het verhaal dat ‘we’ allemaal inleveren klopt namelijk niet. In 2010 alleen al steeg het aantal miljonairs in Nederland met 10 % naar 134.100. Nederlandse bestuurders verdienden in 2007 gemiddeld 44 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van hun bedrijf en deze verhouding is tijdens de crisis alleen maar schever geworden.

Wat zijn de alternatieven voor de bezuinigingen?
De asociale bezuinigingen zijn niet onvermijdelijk zoals de marktfundamentalisten beweren, als we tenminste het geld halen waar het zit, en als we de politieke prioriteiten veranderen zodat mensen boven winst gaan.

• De invoering van een vermogensbelasting van 3 % op de 10 procent meest vermogenden levert jaarlijks 21 miljard euro op.

• Van de grootste 20 bedrijven betalen er 15 geen cent vennootschapsbelasting. Als Nederlandse multinationals de reguliere 25,5 % vennootschapsbelating zouden betalen, levert dat jaarlijks 16 miljard op.

• Het gelijk stoppen met de JSF en de ‘politiemissie’ in Kunduz levert 7,5 miljard op.

• Door de hypotheekrenteaftrek voor een hypotheek boven de 350.000 af te schaffen en te beperken tot maximaal 42 % aftrek, wordt jaarlijks 7 miljard euro binnengehaald.

• De invoering van twee extra belastingschijven van 62 % en 72 % over een inkomen van 100.000 en respectievelijk 180.000 euro brengt naar schatting 1 miljard per jaar op.

• Het invoeren van een belasting op flitskapitaal – de duizenden miljarden waarmee er op de beurzen gegokt wordt – levert enkele miljarden op (maar liefst 57 miljard in de hele EU). En dat bij een tarief van slechts 0,1 procent. Bovendien zorgt dit ervoor dat de gokkers de economie minder makkelijk destabiliseren.

• In heel Nederland staat 7 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg en deskundigen voorspellen dat deze leegstand binnen vijf jaar zal uitgroeien naar ruim 10 miljoen vierkante meter. Veel kantooreigenaren houden lege kantoren in hun boekhouding omdat kantoren een hogere waarde hebben dan woningen. Door ze te dwingen om deze kantoren om te bouwen tot woningen en studentenkamers kan de woningnood worden bestreden en ontstaan er duizenden nieuwe banen.

• Veel huizen en gebouwen in Nederland zijn niet geïsoleerd. Door deze te isoleren kunnen we het energieverbruik terugdringen en duizenden groene banen creëren.

Lees verder:
Bezuinigen hoeft niet
Afrekenen met rechtse hobby’s
It’s capitalism, stupid!
Wat kosten rechtse hobby’s eigenlijk?
Waar blijft de Nederlandse opstand?