Buschauffeurs kijken terug op staking

Samen met buschauffeurs en actieleiders Henk van de Vegte en Bert de Graaf uit Zaandam keek de Socialist terug op de acties van vorige maand.
29 juli 2008

‘We hebben met deze acties binnengehaald wat we wilden. Behalve dat er tegelijk afspraken zijn gemaakt om te praten over wat in het akkoord ‘slimmer werken’ wordt genoemd’, legt Van de Vegte uit. ‘We hebben al de ene efficiencyslag na de andere gehad ten koste van onze arbeidsvoorwaarden, en we weten dat de werkgever hiermee wil doorgaan. We hebben voorlopig nog een betaalde pauze, die ze ons ook wilden afpakken.’

‘Het is wel duidelijk dat het ze om dit soort zaken te doen is. Je mag 35 diensten per jaar werken die langer dan achtenhalf uur zijn. Zij willen dat ook graag ophogen. Je kunt nu nog tussen de middag of ‘s avonds gebruikmaken van een normale maaltijd. Ook op dat soort regelingen willen ze bezuinigen.’

Beide chauffeurs hebben een dubbel gevoel bij de 16 miljoen uit Den Haag, die onder druk van de staking beschikbaar kwam om uit de impasse te komen. ‘Wij hadden een conflict met onze werkgever en nu heeft de werkgever ons voor zijn karretje gespannen voor meer geld. Het is mooi dat van dat geld een loonsverhoging kan worden betaald, maar dat is voor een jaar, terwijl het probleem structureler zit.’

Van de Vegte en De Graaf wijzen erop dat de marktwerking in het streekvervoer voor grote problemen zorgt. Zo maakten ze bijvoorbeeld mee dat het geld dat buschauffeurs moeten krijgen voor de opstaptijden – de tijd die een chauffeur nodig heeft om naar de bus te komen en zijn collega af te wisselen – niet werd doorberekend aan de gemeente. ‘Natuurlijk om zo goedkoop mogelijk te blijven voor de opdrachtgever, maar wij moest vervolgens wel weer strijd leveren om dat geld te krijgen’, legt Van de Vegte uit.

Hij haalt nog een ander voorbeeld aan waarom de vrije markt het probleem is. ‘Neem onze voormalige baas Rob van Holten. Hij is nu betrokken bij Qbuzz. Dat is een concurrent van Connexxion waar hij voorheen topbestuurder was! Qbuzz draagt minder af aan haar pensioenfonds dan Connexxion. Daardoor is zij goedkoper en kan ze scherp op onze lonen en arbeidsvoorwaarden concurreren. En dan kreeg Van Holten bij zijn vertrek nota bene ook nog een bonus van ruim 800 duizend euro mee. Daar is het die marktwerking om begonnen, om alles maar goedkoper te maken ten koste van ons. Maar ondertussen vullen lui als van Holten hun zakken.’

De chauffeurs kijken positief terug op de lange staking. Beiden zagen ze dat de actiebereidheid onder het personeel op het einde toenam. ‘Ook de solidariteit van de passagiers was groot’, zegt Van de Vegte. ‘Ze vertelden dat we juist moesten doorzetten, en dat was erg belangrijk voor ons.’

De Graaf schat in dat de werkgevers, als ze na afloop van deze cao weer inzetten op bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden, een nog groter probleem krijgen. Het wantrouwen van de chauffeurs richting de streekvervoerbazen is slechts gestegen tijdens de staking. De Graaf: ‘Er is genoeg wil in de remises om opnieuw tot actie over te gaan’.

Lees hier meer over solidariteitsacties van de IS met de stakers