Brede steun voor acties in het basisonderwijs

Morgenochtend, dinsdag 27 juni, voeren leerkrachten in het basisonderwijs een prikactie. Socialisme.nu sprak met Femke Vermeulen, leerkracht in het basisonderwijs en actief vakbondslid, over de aanleiding, de steun voor en organisatie van de actie.
26 juni 2017

Het PO-front heeft een ultimatum gesteld aan de politieke partijen, dat is vorige week verlopen. Omdat daar niet op is ingegaan, komt er dinsdag een 1-uursstaking in het onderwijs. Wat is de aanleiding?

Ze hebben ons heel lang op de nullijn gezet. Vorig jaar hebben we wel een kleine salarisverhoging gekregen. Daardoor lopen we nog steeds enorm achter bij het voortgezet onderwijs.

Nu is de aanleiding de vergelijking geweest met het middelbaar onderwijs. Met een tweedegraads opleiding voor middelbaar onderwijs heb je een opleiding die even lang is als de pabo. Waarom heb je dan niet hetzelfde startsalaris, is nu de argumentatie. Laten we gewoon op hetzelfde niveau starten, want we eindigen veel en veel lager. Dat is niet te billijken.

Werkdruk is ook een aanleiding. Dat heeft ermee te maken dat passend onderwijs eigenlijk een mislukte operatie is en niet tot meer specialistische hulp in scholen leidt. Maar we moeten wel steeds meer complexe leerlingen binnen het gewone basisonderwijs begeleiden.

Ook de bureaucratische druk neemt steeds meer toe door afspraken tussen inspecties en besturen. Wat nu wordt ervaren is dat de nieuwe cao, waarin we gewoon 40 uur werken, dat die de werkdruk helemaal niet verminderd heeft.

PO in actie is in no time uit de grond verrezen.

Ja, dat zijn een aantal collega’s die samen een website hebben gemaakt. In razend tempo hebben die steun gekregen. Dat zou de bond zich wel eens mogen aantrekken. Die hebben jarenlang gezegd: We gaan niet staken want er is geen actiebereidheid. Maar binnen heel korte tijd is er nu een fors aantal handtekeningen op die site komen staan.

Maar het speelt zich vooral af via internet en de sociale media.

Er doen erg veel scholen mee. In West-Brabant en rond Nijmegen is grote actiebereidheid. Hoe is dat in Amsterdam?

In Amsterdam verschilt het per bestuur hoe actief ze zijn. Er zijn ook besturen, die hebben zelf een bus. Die gaan met veel meer mensen uit het team dan die twee die wij per school mogen. Dus dat is ook verschillend.

Maar de besturen betalen het vervoer naar Dan Haag. Ik vind het principieel ook een vreemde keuze. Dat hoort gewoon de AOb of de FNV te zijn, die dat soort acties fysiek ondersteunt.

Hoe proberen het PO-front en de Aob de actie op scholen vorm te geven?

Geen idee, ik merk er niets van. Zelf heb ik voor mijn raam de hashtag #ikverdienmeer opgehangen, en collega’s gezegd dat ze dat kunnen doen. Verder is er alleen maar contact met school via het bestuur. Dat heeft het contact met de directie. Verder leeft het alleen als er teamleden zijn voor wie het leeft.

Het probleem is nu dat ze het niet eens een staking mogen noemen. Het is ook geen werkonderbreking. In die tijd mogen we alleen maar een ludieke actie houden, dus wij worden door ons bestuur verplicht om gewoon op school te komen. Dus ik mag niet eens mijn werk neerleggen. De AOb en de PO in Actie zijn dat met de PO-raad overeengekomen binnen het PO-front. Ik ben daar heel boos over. Dan maakt het toch geen indruk?

Er worden nu allemaal voorwaarden gesteld door het PO-front. Daarvan denk ik: Als PO in Actie niet zo nauw was gaan samenwerken met de AOb en de PO-raad, dan hadden we ons veel activistischer kunnen opstellen en wel vasthouden aan een werkonderbreking.

Het lijkt erop dat PO in Actie bestaat uit mensen met weinig ervaring met hoe de AOb zich in het verleden heeft opgesteld. Ze hebben wel aan het begin geconstateerd: We gaan het zelf doen want wachten op de bond heeft geen zin. Maar ze hebben niet in de gaten dat ze ontzettend worden ingepakt door de AOb.

Als ik naar Den Haag zou willen om aanwezig te zijn bij die actie, dan mag dat alleen maar als de directie mij uitkiest. Bij mij op school waren twee kandidaten, een andere collega en ik. Voor die ander is er makkelijker vervanging te vinden dan voor mij, dus gaat zij. En er mag nog een ouder mee.

En dan op kosten van het bestuur. Ik vind het überhaupt raar dat je die besturen betrekt in de actie. Want die besturen hebben al die jaren met het ministerie om tafel gezeten, en bij die cao-onderhandelingen zijn zij partij geweest. Ze zijn nog nooit voor ons opgekomen.

Nu scharen ze zich achter die actie omdat ze merken dat het te groot is om zich aan te onttrekken, en omdat als er nieuw geld wordt verdeeld door een nieuw kabinet, dat willen zij meer middelen. Dus ze gebruiken ónze actiebereidheid nu om hun handen in onschuld te wassen en zelf meer geld binnen te slepen. Maar dat is hún strijd, dat moeten ze niet via ons doen.

Wat vind je dan positief aan de acties?

Ik denk het moment. Wat voor een actiebereidheid er is, en wat de opdracht is die vanuit deze actie aan het nieuwe kabinet zal worden gegeven. Dat vind ik er positief aan. De actiebereidheid is heel groot, terwijl de AOb dat altijd ontkent.
Ook is het goed dat het veel meer tot de media en de ouders is doorgedrongen. De petitie op PO-front is bijna 300.000 keer ondertekend. Dat is niet niks. Zo wordt wel veel zichtbaarder hoe groot de onvrede eigenlijk is.

En het is erg goed dat de ouders er ook in meegaan, en steun geven aan de actie. Want op die manier hebben directies ons ook altijd uitgespeeld: ‘Je dupeert de ouders, wat moeten die dan met hun kind?’ Daar zijn veel mensen gevoelig voor.

Zie de site van PO in Actie. Femke Vermeulen is een pseudoniem.