Breda: nazi’s marcheren onder politiebescherming

Op zaterdag 18 juni vond in Breda een demonstratie plaats van de extreem-rechtse groepering Pegida. Vanuit linkse hoek werd daarop gereageerd met een tegendemonstratie. De politie gebruikte veel geweld en arresteerde 20 antifascisten.
24 juni 2016

Door Thomas Keulemans

In eerste instantie was er weinig aan de hand. Pegida-aanhangers, die moslims uit Europa verdreven willen zien, hielden hun manifestatie van pakweg 70 mensen op het Kasteelplein. Vroeg in de middag was het nog enigszins toegankelijk voor omstanders. Later werd het gehele plein vrijgemaakt en bevonden zich er enkel Pegida-aanhangers, pers en politie. Zo werd het een bijeenkomst waarbij werd gepredikt voor eigen parochie, waarbij leuzen als ‘Stop Islam kanker in Europa’, ‘Rapefugees not welcome’ en ‘Wij willen 100% Nederlands’ de fascistische ideologie naar voren brachten.

Toen het plein werd ‘vrijgemaakt’, ontstond ook onze tegenreactie, waarbij we schreeuwden en floten in een poging om de toespraken van Pegida geweldloos te verstoren. Toen een deel van de anti-Pegida activisten zich naar een andere plek begaf, reageerde de politie met veel geweld. Hierbij liet ze zich niet belemmeren door het drukbezochte winkelgebied. De politie begon direct de acties van de tegendemonstranten letterlijk neer te slaan. Zonder pardon werden de eerste mensen opgepakt om te worden vastgezet.

Volgens de politiewoordvoerder werd er ‘drie keer (gemaand) om weg te gaan. Gebeurt dat niet, dan volgt aanhouding.’ Dat is niet waar. De politie maande op een fysiek wijze tot weggaan: ze voerde letterlijk druk uit door tegen de anti-demonstranten op te lopen en ze zo te dwingen te vertrekken naar een andere plek. Toen de demonstranten zich volgens hen niet snel genoeg verwijderden, haalden agenten de knuppel tevoorschijn gehaald en gebruikten deze niet mals als machtsmiddel. Zo veroorzaakte de politie dus juist zelf al het geweld dat die dag plaatsvond.


Mars

Later ging de Pegida-manifestatie over in een mars door de binnenstad. De linkse tegendemonstratie viel in verschillende kleine groepjes uit elkaar die richting de plaatsen gingen waar de mars voorbij zou trekken. Maar de politie ervoor zorgde dat de mars met geen mogelijkheid te naderen was. De groep van vijf demonstranten waarmee ik door de binnenstad liep, meer als burgers dan als activisten, werd vervolgens het slachtoffer van het in de kranten goedgeprate en verdraaide politieoptreden van die dag.

Na het zien van agressief schreeuwende leden van de Arrestatie Eenheid (AE’ers) liep ik terug de binnenstad in. Daar zag ik twee ME-bussen leeglopen met agenten in burger die doelgericht en vastberaden op de vijf mensen afgingen. In de drukte van het centrum werden zij vervolgens omsingeld. Ik besloot van dichtbij te gaan kijken, omdat ik vond dat er geen aanleiding was deze mensen vast te houden. Dit werd niet getolereerd: een van de AE’ers, die mij herkende als tegendemonstrant besloot me hardhandig bij deze groep te werpen. Waar ik dacht dat zij ons enkel zouden vasthouden om toenadering tot de mars te voorkomen, begonnen de agenten mij te wijzen op mijn zwijgrecht, mijn recht op een advocaat en niet veel later bevond ik mij geboeid en wel in het hart van Breda. We waren aangehouden en zouden zes uur doorbrengen in de cel.

Mede-arrestanten vertelden later hoe de politie systematisch iedere kleine groep tegen-demonstranten in het nauw dreef en oppakte. Op basis van de zogenaamde kapstok-wet, tegen ‘verstoring van de openbare orde’, heeft de politie mensen in kleine groepen gearresteerd. Dat de demonstratie ‘ordentelijk is verlopen’ geldt uitsluitend voor extreem-rechts. Linkse activisten en voorbijgangers werden in de cel gegooid.

Selectief

Media zoals de NOS wekken de indruk van een kordaat politieoptreden, waarbij linkse ‘ordeverstoorders’ hun verdiende loon kregen. Zowel agenten als journalisten konden met een gerust geweten gaan slapen, omdat de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie netjes was gehandhaafd. De informatie in het korte nieuwsbericht is zeer selectief en wast de politie schoon. De belangen van de mensen die zijn opgepakt, hun verwondingen en onrechtvaardige vrijheidsberoving worden niet vermeld.

Tijdens mijn detentie ben ik niet verhoord. Er is mij niet uitgelegd waarom ik ben opgepakt – de agenten weigerden in discussie te gaan, omdat ze daarvoor ‘niet waren opgeleid’ – en ik ben zonder aanklacht of boete weer buiten gezet. Wel hebben ze mij volledig gescreend, al mijn gegevens in het systeem gegooid, mijn vingerafdrukken gescand en me van mijn vrijheid beroofd.

Ik heb mij zes uur tussen vier muren zitten afvragen wat de reden was van mijn opsluiting en die vraag heb ik nog immer niet kunnen beantwoorden. Ik ben niet de enige. Dit is een terugkerende ervaring voor linkse activisten. Achteraf is de politie vaak niet in staat een boete op te leggen, maar het ongevallige geluid is dan al van de straat verwijderd.

Waakzaamheid tegen groepen als Pegida blijft geboden. Op basis van de haat die de afgelopen tijd is gezaaid door de media en politici als Wilders en Zijlstra, proberen zij een racistische straatbeweging op te bouwen. Door te protesteren tegen groepen als Pegida verhogen we de drempel voor mensen om zich hierbij aan te sluiten.

Zie voor de vervolgstappen tegen deze politierepressie en volgende acties tegen Pegida het blog van Laat Ze Niet Lopen.

Video door Ton van de Merwe