Boodschap aan Australië: solidariteit tegen Wilders

Geert Wilders is in Australië om zijn islamofobe retoriek te verspreiden. Hij kan echter rekenen op flinke tegenwerking van een coalitie van antiracisten. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting zond een solidariteitsboodschap aan het Comité Stop Geert Wilders Australië.
25 februari 2013

Beste vrienden,

Wij danken jullie voor jullie verzet tegen Geert Wilders en zijn boodschap van onverdraagzaamheid, racisme en haat. En wij willen jullie laten weten dat Wilders niet namens ons spreekt. Jullie vormen, met jullie kleurrijke protesten, een boodschap van solidariteit en hoop.

Wilders en zijn aanhangers zullen jullie manen je protesten stop te zetten omdat ze slechts ‘kritiek uiten op de islam’. Maar laat je niet voor de gek houden! Wij zijn gewend aan deze retorische truc. Voor Wilders is het ‘kritiek uiten op de islam’ een dekmantel om discriminatie te verspreiden en om mensen buiten te sluiten op basis van religie en etniciteit. Het is een dekmantel om de samenleving te vergiftigen met haat en angst. Het is een dekmantel om mensen te verdelen in ‘zij’ en ‘wij’ en om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten.

Wilders en zijn aanhangers zullen zeggen dat ze slechts spreken van ‘religie’ en ‘cultuur’. Maar trap daar niet in. Dit zijn nieuwe etiketten om ‘anderen’ te ontmenselijken en buiten te sluiten. De woorden en de politiek van Wilders spreken voor zich:

• Wilders wil de grenzen sluiten voor alle migranten uit ‘niet-westerse landen’.
• Wilders verspreidt angst door te liegen over een ‘tsunami van islamisering’.
• Wilders wil het leger op buurten afsturen met sociale problemen. Hij vindt dat de politie voetbalsupporters die problemen schoppen door hun knieeën moet schieten – maar alleen als ze behoren tot ‘etnische minderheden’.
• Wilders wil dat moslima’s een belasting betalen van duizend euro voor het dragen van een hoofddoek.
• Voor Wilders zou zelfs de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk moeten zijn van waar je ouders zijn geboren.
• Wilders zegt dat de staat moslimburgers niet moet beoordelen op hun individuele gedrag maar op waar ze in geloven.
• Wilders’ boodschap van haat kent geen landsgrenzen.
• Hij zegt dat Israël alle Palestijnen vanuit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook moet deporteren naar Arabische landen. Dit is niets minder dan een waanzinnig pleidooi voor etnische zuivering.

En nu is hij gekomen om te vertellen dat moslims Australië hebben overgenomen terwijl jullie lagen te slapen en dat progressieve en linkse bewegingen medeplichtig zijn aan deze samenzwering. Wilders wil dat jullie moslims als verdachten beschouwen, vernederen en marginaliseren. Wat Wilders wil is niets minder dan een botsing tussen zijn gefantaseerde beschavingen van het ‘christelijke Westen’ met ‘de moslims’. Het is geen wonder dat Wilders een grote inspiratiebron was voor Anders Breivik in Noorwegen om 77 mensen te vermoorden om zijn land te redden van ‘islamisering’.

Wilders’ tour in Australië is onderdeel van zijn poging om internationaal een beweging van haat op te bouwen. Maar jullie hebben met jullie protesten laten zien dat we kunnen bouwen aan een internationale beweging van hoop, die is gebaseerd op de principes van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en echte vrijheid.

Beste vrienden,

Het is erg verleidelijk om jullie te smeken Wilders in Australië te houden… Maar we zullen jullie om een betere gunst vragen. Laat Wilders weten dat hij niet welkom is in Australië, omdat racisten nergens ter wereld welkom zijn. Laat hem weten dat we ons niet laten verdelen. Christenen en moslims, mensen die geloven en atheïsten, vrouwen en mannen: wij zullen onze verscheidenheid vieren en vechten tegen elke vorm van onrechtvaardigheid en discriminatie op basis van ras, religie en gender.

Bedankt voor jullie protesten en blijf strijden!

Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Nederland

Zie de site van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting