Bondgenoten en Unie: een voordeel met een nadeel

In februari sloten vakbonden FNV Bondgenoten en De Unie twee cao’s af waarin vakbondsleden extra privileges krijgen. Bij het pensioenbedrijf Timeos werd een sociaal plan afgesloten waarin vakbondsleden €1000 extra voor scholing krijgen, in tegenstelling tot hun ongeorganiseerde collega’s. Bij een tweede bedrijf, PGI, kregen vakbondsleden een extra scholingsdag.
26 februari 2013

Het lijkt misschien logisch om, zoals Unie-voorzitter Reinier Castelein zegt, ‘iets meer te doen voor eigen leden’. Maar het besluit om voor vakbondsleden andere arbeidsvoorwaarden te laten gelden ondermijnt de solidariteit die de vakbeweging zou moeten organiseren.

Volgens Castelein moeten vakbonden zich vaker gaan inzetten voor privileges voor de eigen leden. Aangezien werkgevers niet graag geld uitgeven aan scholing voor hun personeel, moet de vakbeweging dit overnemen. Op die manier kunnen vakbonden zich ‘onderscheiden’ door personeel van hoge kwaliteit af te leveren.

De gedachte achter dit perspectief betekent een breuk met de kernwaarden van de vakbeweging. In plaats van alle werkers te organiseren om scholing voor iedereen af te dwingen, zou de vakbond zich nu namelijk gaan richten op het organiseren van een geprivilegieerde groep werkers. De vakbond zou zich dan inzetten voor de belangen van die groep en niet voor alle werkers.

Bovendien proberen de bonden leden te werven door ze voordeeltjes te beloven, in plaats van te organiseren, te activeren en te vechten voor verbeteringen. Het is dus een nieuwe stap in de transformatie van de vakbeweging tot een sociale ANWB.

Niet alleen is dit slecht nieuws voor vakbondsleden en werknemers in het algemeen. Zelfs de liberale vakbondsbestuurders die dit bedacht hebben schieten zich hiermee in de voet: ze kunnen niet meer claimen dat ze spreken namens werknemers in het algemeen, maar alleen nog hun eigen leden.

Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van vakbonden, verdeelt werkers in plaats van ze te verenigen en verzwakt zo de positie van alle werkenden. Deze trend verdient de vernietigende kritiek van vakbondsleden en moet zo snel mogelijk de kop worden ingedrukt.
____________________________________________________________________________________________________

Lees ook de brochure Van onderop en samen sterk door Maina van der Zwan.

De brochure pleit voor een sterke vakbeweging, nodig om onze belangen te verdedigen. Eén die kracht put uit zelforganisatie op de werkvloer en die strijd als uitgangspunt neemt in plaats van overleg. De brochure is los te koop voor 3 euro (4,50 per post). Bulkbestellingen krijgen een flinke korting. Lees verder en bestel >>

‘Voor al onze vrienden en vakbondscollega’s: dit is een aanrader. We hebben namelijk een lange strijd te voeren en dat kunnen we alleen samen doen.’
Khadija Tahiri, president van de Vakbond van Schoonmakers