‘boerkaverbod’ is racistisch en seksistisch

Foto: Peter van der Sluijs
Volgende week zal de Eerste Kamer instemmen met het zogenaamde ‘boerkaverbod’ dat Geert Wilders in 2005 voorstelde. Daarmee gaat de politiek mee in de criminalisering en uitsluiting van vrouwen die een boerka of niqab dragen en schenden zij dus de mensenrechten van deze groep.
14 juni 2018

De invoering van het verbod is onderdeel van een internationale trend: Nederland volgt hiermee het voorbeeld van België, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken. In Oostenrijk leidde invoering tot zeer akelige taferelen waarbij politieagenten vrouwen op straat dwongen om hun gezichtsbedekking te verwijderen.

Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen het verbod, omdat het in strijd is met het recht om je te kleden zoals je wilt. Uit onderzoek van Annelies Moors bleek al dat een boerka of niqab in Nederland vrijwel uitsluitend vrijwillig wordt gedragen, dat er geen causaal verband is tussen het dragen ervan en de achterstelling van vrouwen en dat het geen veiligheidsrisico oplevert. Bovendien gaat dit om een heel kleine groep vrouwen.

Het verbod is daarmee vooral symboolpolitiek, bedoeld ter stigmatisering van moslims en draagt daarmee bij aan moslimhaat. Vrouwen die kiezen om een boerka of niqab te dragen worden met deze wet uitgesloten van zorg, onderwijs en openbaar vervoer. Ook mogen ze overheidsgebouwen niet langer betreden. Deze groep wordt dus zwaar onderdrukt, en wel door de staat en de politieke partijen die deze wet ondersteunen.

Dat het ook een zware vorm van onderdrukking is om vrouwen te dwingen een boerka of niqab te dragen spreekt voor zich. Maar los van het feit dat dit in ons land nagenoeg niet voorkomt is het verdubbelen van deze onderdrukking door uitsluiting geen oplossing. Sterker: het isoleert deze vrouwen verder en maakt het voor hen moeilijker om hulp te vinden of zich te verzetten.

Dat zowel een zich liberaal noemende partij, als de christelijke partijen zich achter deze inperking van de godsdienstvrijheid scharen laat zien wat hun zogenaamde principes waard zijn: het aanjagen van moslimhaat weegt kennelijk zwaarder.