Boerkaverbod: een onderdrukkende symboolwet

Als het zogenaamde ‘boerkaverbod’ door de eerste kamer wordt aangenomen, wordt er een belangrijk recht op vrijheid geschonden. Deze nieuwe symboolwet (want zo veel vrouwen dragen in de praktijk de boerka of niqaab niet) zou het begin kunnen inluiden van een tal van andere vrijheidsbeperkende maatregelen tegen vrouwen en religieuze groeperingen. In het bijzonder waarschijnlijk moslims.
25 november 2016

Door Anne-Fleur Dekker

De staat die oplegt wat je wel of niet mag dragen, is de ultieme vorm van onderdrukking. In een land waar je als vrouw zo vrij bent dat je met slechts een bikini over straat mag lopen, zou je er ook voor moeten kunnen kiezen om jezelf (compleet) te bedekken, anders is dit meten met twee maten. Waarom ziet ‘de maatschappij’ liever bloot dan bedekt? Je hoort vaak het argument van de Joods-Christelijke samenleving, maar in beide religies wordt bedekking en vroomheid ook toegejuicht, al dan niet voorgeschreven.

Ik ben ervan overtuigd dat veel vrouwen het onprettig zouden vinden om gedwongen met een minirokje over straat te moeten, dus waarom dwingen we dan wel andere vrouwen, die het onprettig vinden om hun gezicht te tonen, hun niqaab of boerka af te doen? Met dit idee in hun achterhoofd, zouden alle vrouwen van alle afkomsten en overtuigingen zich solidair moeten voelen met de niqaab en boerka dragende vrouwen.

Veel Islam-kritische mensen zagen de reportage van Zembla in moskeeën in Denemarken, en ze lezen ook ‘nieuwsberichten’ op sociale media als Facebook en op selectieve nieuwspagina’s, die hun idee van de stereotype geradicaliseerde Islam bevestigen. Ze vergeten echter daarbij dat het hier om extremistische religieuze groeperingen gaat, en dat deze ideologie niet de standaard is onder (Nederlandse) moslims.

Opmerkelijk is ook dat men ook vergeten lijkt te zijn, dat een met de boerka vergelijkbaar gewaad, de Huik, ook een tijd na de 14de eeuw in het Nederlandse straatbeeld te zien was. Als Nederlanders refereren naar hun cultuur en tradities, valt het dragen van een dergelijk gewaad er dus eigenlijk ook onder.

Door het ‘boerkaverbod’ wordt bovendien een groep vrouwen een aantal basisrechten ontzegd: zoals het recht op zorg en onderwijs. Je kan je immers niet meer vertonen in dergelijke gebouwen. Bovendien vinden dergelijke instelling een gesluierde vrouw geen probleem, zoals bijvoorbeeld het AMC: ‘De medische directie heeft nog nooit enig probleem gemeld en mijzelf schiet ook geen enkel geval te binnen.’ Aldus de woordvoerder.

Natuurlijk is het verkeerd als een vrouw door haar vader of man gedwongen wordt om zich te bedekken (en dit moet ook aangepakt worden), maar als je niqaabi’s hoort spreken is het eigenlijk altijd een vrijwillige persoonlijke keuze, soms zelfs tot afschuw van man of familie. De keuze van het individu in deze moet gerespecteerd worden.

Deze symboolpolitiek is gevaarlijk. Niqaab- en boerkadraagsters worden, zeker dóór het verharde politieke debat, steeds vaker slecht bejegend, online maar ook op straat. Het feit dat dit in een ogenschijnlijk vrij land als Nederland kan gebeuren, en de weinige actie ertegen, boezemt mij angst in. Ik vraag me af wanneer je te ver van de ‘Nederlandse standaard’ (wat die ook moge zijn) afwijkt, om straffeloos op deze manier behandeld te mogen worden.

Het boerkaverbod is dus júist in strijd met Nederlandse waarden als individualisme, zelfexpressie en complete religieuze vrijheid. Een vrouw willen ‘bevrijden’ van zogenaamde onderdrukking door haar kledingwetten op te leggen, is júist onderdrukking. Bovendien heeft het dragen van een alles bedekkende sluier in het verleden nog nooit tot problemen geleid. Bedenkt u dus de volgende keer dat u uw mening in een discussie of op social media al klaar heeft: wanneer werd u voor het laatst aangevallen door een vrouw in niqaab? Precies.

Dit artikel verscheen eerder op Joop.