Boerenprotest in India


30 oktober 2007

Koningin Beatrix bracht vorige week een zware delegatie van ondernemers naar India om winstgevende contracten te helpen sluiten in dit land vol spotgoedkope arbeidskrachten. Intussen waren arme boeren op mars naar de hoofdstad om recht te eisen tegenover zulk soort ondernemers.

Protestmars van Indiase boerenUit 18 van de 29 deelstaten waren ze onderweg, 27.000 in getal, voorzien van vlaggen en portretten van onafhankelijkheidsleider Gandhi. Op 2 oktober waren ze op pas gegaan, op 29 oktober kwamen ze in de hoofdstad Delhi aan. “Geef ons land, geef ons water”, scandeerden demonstranten.

Arme boeren voelen in India het neoliberale beleid aan den lijve. Heel vaak moeten ze wijken voor de aanleg van industrie. In West-Bengalen wil het staalbedrijf Tata bijvoorbeeld de goedkoopste auto van India laten maken. Boeren protesteren omdat ze van hun land gedrongen worden. In Orissa protesteert de plaatselijke bevolking omdat Vedanta Resources een bauxietmijn wil aanleggen, in een voor de plaatselijke bevolking heilig bos.

Dit soort conflicten leiden herhaaldelijk tot heftige botsingen tussen de plaatselijke boerenbevolking enerzijds, politie en leger anderzijds. Probleem is vaak dat de rechten van boeren en plaatselijke bewoners niet op papier staan, zodat ze in een maatschappij die draait om particuliere eigendom geen houvast hebben tegen gehaaide en van regeringssteun voorziene ondernemers.

Eén van de actieleiders van de boerenmars, Puthan Vithal Rajgopol, zegt: “Heel veel mensen hier zijn al vele malen verdreven, eerst vanwege mijnbouw, dan weer vanwege dammen. Het is niets anders dan landroof.” Vishwas Prasad, een demonstrant, legt uit: “Als deze landeigenaren zien dat een sterk iemand voor zijn landrechten komt strijden, zorgen ze dat die vermoord wordt.”

De regering heeft inmiddels beloofd te gaan werken aan een betere vastlegging van eigendomsrechten van boeren. Ook zullen juridische conflicten rond land sneller opgelost worden, en komen er verdere landhervormingen. Concessies die aantonen dat druk vanuit de arme bevolking niet zonder effect blijft.

(geschreven op basis van berichtgeving van Al Jazeera en The Times)