Biografie van Santucci toont Gramsci van onderbelichte kant

Antonio Gramsci was een van de belangrijkste marxistische revolutionairen uit de twintigste eeuw. Hij schreef onder meer voor Ordine Nuovo, dat ‘de krant van de Fabrieksraden’ werd tijdens de Turijnse fabrieksstakingen en -bezettingen (1919-20). De biografie van Antonio Santucci toont Gramsci en zijn ideeën van een vaak onderbelichte kant.
26 april 2012

In de afgelopen twee decennia beleeft het denken van Gramsci een renaissance in de academische wereld, vooral in de cultuur- en mediastudies, en binnen de Internationale Betrekkingen. Wie echter via deze studies met Gramsci kennis maakt, leert een kritisch denker kennen die los staat van de praktijk van politieke strijd.

Ook buiten de academische wereld wordt vaak het revolutionaire socialisme van Gramsci genegeerd. In de jaren zeventig en tachtig misbruikten Eurocommunistische partijen zijn ideeën om hun reformistische politiek te rechtvaardigen. Meer recentelijk wordt binnen nieuwe sociale bewegingen Gramsci’s culturele kritiek losgekoppeld van zijn marxistische analyse en strategie.

Santucci’s politieke biografie over Gramsci geeft een helder beeld van zijn theoretische concepten en politieke strijd, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het herstellen van de link tussen theorie en praktijk die bij Gramsci centraal stond.

Lees het hele artikel op de theoriepagina.