Bijeenkomst met Amerikaanse activist over Occupy en de wereldwijde protestbeweging

Op woensdag 16 november spreekt de Amerikaanse activist Joel Geier in Amsterdam. Joel is betrokken bij Occupy Chicago en lid van de Amerikaanse International Socialist Organization. Hij zal spreken over het onderwerp 'Occupy America en de opkomst van een mondiale protestbeweging'.
14 november 2011

In navolging van Tahrir plein en de Plaza del Sol, begon twee maanden geleden de bezetting van Wall Street. De leus ‘wij zijn de 99%’ sloeg aan en de bezettingen vonden navolging door de VS en zelfs Europa. Ondertussen heeft de Occupy-beweging een enorme impact op het politieke debat in de VS en begint zij een factor van betekenis te worden. In Oakland leidde de reactie op het politiegeweld tegen de Occupy-beweging zelfs tot een algemene staking waar honderdduizenden mensen aan meededen.

Wat is er aan de hand in het land waar de afgelopen dertig jaar alleen de top-1-procent erop vooruit is gegaan? Wat is de achtergrond van deze protesten en hoe houden ze verband met de economische crisis en de opstanden in het Midden-Oosten? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kan de Occupy-beweging de wereld veranderen?

Deze vragen – en meer – zullen aan de orde komen in de inleiding van Joel en de discussie met de mensen in de zaal. Kom langs en discussieer mee!

Woensdag 16 november 19.30 uur – CREA Muziekzaal, Turfdraagsterpad 17 Amsterdam

Joel Geier: Are We Headed For Another Great Depression? Deel 1