Bijeenkomst: 200 jaar Marx

Dit jaar vieren we de 200ste geboortedag van Karl Marx, de grondlegger van het moderne socialisme en de belangrijkste theoreticus en criticus van het kapitalisme. Om hierbij stil te staan en van gedachten te wisselen over het belang van Marx’ werk organiseren de Internationale Socialisten deze maand een bijeenkomst in Amsterdam.
13 juni 2018

In mei 1818 werd hij geboren: de filosoof, historicus en socioloog Karl Marx. In zijn leven zou hij niet alleen de filosofie voorgoed veranderen met zijn materialistische analyse, maar legde hij ook de basis voor een arbeidersbeweging en de strijd tegen het kapitalisme. 200 jaar later zijn de revolutionaire ideeën van Karl Marx nog steeds actueel en populair – tijd om zijn gedachtegoed opnieuw te evalueren, en te beoordelen wat we van zijn theorieën kunnen leren.

Als student filosofie werd Marx beïnvloed door Hegel, maar al snel formuleerde hij ook een kritiek op deze grote denker en verwierp hij de mystieke en metafysische aspecten van de filosofie. Het historisch materialisme van Marx koppelt de geschiedenis aan materiële omstandigheden zoals productiewijzen. Karl Marx was een communist, en in zijn latere leven leidden zijn socialistische werken tot verbanning uit Duitsland en Frankrijk. Deze werken waren uniek in de filosofie, en hij beïnvloedde grote denkers zoals Lenin, Gramsci, Simone de Beauvoir, Angela Davis en andere revolutionairen over de hele wereld.

Marx stelde al zijn werk in dienst van één doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen. Hij staat dan ook voornamelijk bekend om zijn kritiek op het kapitalisme als onderdrukkend en vervreemdend systeem – een analyse die nu actueler dan ooit is. Zodoende is Marx altijd een grote inspiratiebron geweest voor socialistische bewegingen en arbeidersstrijd.

Tijdens deze meeting gaan we in op wat we kunnen leren van Marx. Hoe zou Marx onze huidige tijd kenschetsen, met continue crises, bezuinigingen en een wederopstand van fascisme? Wat kunnen we van Marx leren in de strijd tegen allerlei vormen van onderdrukking in het kapitalisme?

Luister en discussier mee! Het opbouwen van strijd en solidariteit tussen de onderdrukte klassen, zoals Marx het beoogde (‘proletariërs aller landen, verenigt u!’), is belangrijker dan ooit.

Met Dr. Pepijn Brandon
Onderzoeker IISG, Docent VU Amsterdam.
Specialisatie: geschiedenis van het kapitalisme.

Maandag 25 juni,
Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Aanvang: 19.30

Zie voor meer informatie het Facebook-event.